Forside

6200

 

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening

"En forening hvor sammenhold og forståelse er i højsædet"

Velkommen til vores hjemmeside

"Der er noget i luften" - bliv klogere på, hvad det er, ved at ta' med på virksomhedsbesøg hos

Fighter Wing Skrydstrup

Læs mere om arrangementet, dato og tilmelding HER

Afslutning på bødekursus

Se alle billeder og beretning fra

afslutnings-aftenen

 

HER

Vinterfest 2017

Var du ikke med til festen eller vil du bare ha' det hele genopfrisket, så kan du se billeder, læse formandens referat og se sponsorlisten

HER

Nye regler for torskefiskeri fra den 1. januar 2017

Kilde: NaturErhvervstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet

Nye regler fra nytår: Max. fem torsk om dagen

 

Fra den 1. januar 2017 må du som lyst- eller fritidsfisker højst tage 5 torsk med i land om dagen – og i februar og marts kun 3 – når du fisker i farvandene omkring store dele af Syd- og Østdanmark i den vestlige Østersø.

Publiceret 2. januar 2017

 

For at genoprette torskebestanden er der fra nytår 2017 indført en øvre grænse for, hvor mange torsk lyst- og fritidsfiskere må tage med i land pr. dag, når de fisker i den vestlige Østersø. Området dækker alle farvande omkring Fyn, det østlige Sønderjylland, Østjylland og det meste af Sjælland og Bornholm.

 

Reglerne betyder, at du som lyst- og fritidsfisker højst må tage 5 torsk pr. dag med i land. I perioden 1. februar til 31. marts må du højst tage 3 torsk pr. dag med i land. Reglerne gælder også, hvis du tager ud og fisker med en turbåd.

 

Pas på torsken

De nye regler om begrænsninger i lyst- og fritidsfiskeri blev vedtaget på rådsmødet for landbrug og fiskeri den 10. oktober 2016. På dette møde blev fiskerimulighederne i vestlige Østersø reduceret med 56 procent for det erhvervsmæssige fiskeri efter torsk i 2017. Og samtidig blev der for dette fiskeri vedtaget en forbudsperiode, som gælder fra 1. februar til 31. marts 2017. Situationen er alvorlig for alle, og derfor lægges der også stor vægt på, at alle berørte parter står sammen og bidrager til at få bestanden genoprettet hurtigst muligt, uanset hvilken form for fiskeri, der udøves.

LÆS BLADET

HER

HAV-vejr for Lillebælt

DMI

Se den aktuelle vejrudsigt

HER

De fem sejlråd

SejlSikkert-indsatsens budskaber er bygget op omkring de fem sejlråd:

 

Lær at sejle

Hold dit grej i orden

Planlæg din tur

Hav en livline til land

Brug vesten

Hans Bomberg er din SejlSikkert-ambassadør

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Bomberg er SejlSikkert-ambassadør i Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening og kontaktperson for Søsportens Sikkerhedsråd til alle i foreningen. Som SejlSikkert-ambassadør står Hans til rådighed, hvis du har spørgsmål om sikker adfærd til søs. Samtidig sætter Hans løbende fokus på at højne sikkerheden, det kan være gennem uddeling af materialer eller ved at sætte aktiviteter i gang i foreningen. Du har måske også set ambassadørskiltet i foreningen.

 

Landsdækkende indsats

Din lokale SejlSikkert-ambassadør er én blandt mere end 230 SejlSikkert-ambassadører, der det seneste år har meldt sig til at fremme sikkerhedskulturen blandt fritidsfiskere og -sejlere på havnene og på vandet i Danmark. Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden står bag den landsdækkende indsats, der skal nedbringe antallet af drukneulykker og alvorlige hændelser blandt fritidsfiskere og -sejlere.

 

SejlSikkert-indsatsen har også en række sikkerhedsinstruktører tilknyttet. Din SejlSikkert-ambassadør kan derfor invitere en instruktør ud i jeres havn og afholde en sikkerhedsdemonstration om fx tjek af redningsveste. Du er meget velkommen til at tale med din SejlSikkert-ambassadør om ideer til klub-arrangementer over vinteren og i det tidlige forår.

 

Mange SejlSikkert-aktiviteter i 2017

Det seneste år er SejlSikkert-indsatsen blevet bygget op gennem store og små landsdækkende og lokale aktiviteter. I alt har der være afviklet 187 aktiviteter. 2017 bliver et år med endnu mere aktivitet, da netværket af SejlSikkert-ambassadører vokser stødt, og SejlSikkert-indsatsen samtidig bliver mere kendt ude omkring. Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden glæder sig over den store opbakning og ser frem til, at flere fiskere og sejlere sætter fokus på sikkerhed.

Mere information

Læs mere på sejlsikkert.dk

Like Facebooksiden: ’Sejl Sikkert - Brug Vesten’

Kontakt din SejlSikkert-ambassadør på e-mail: hbfisken@gmail.com eller tlf. 29866650

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening

Formand: Jørgen Nielsen Bork - Sundparken5, Aarøsund - 6100 Haderslev

Tlf: 74 58 45 23 Mobil: 51 52 00 29 E-mail: j.bork@mail.dk eller formand@ndr-sdj-fritidsfiskerforening.dk