Forside

 

6200

 


 Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening

  "En forening hvor sammenhold og forståelse er i højsædet"

Velkommen til vores hjemmeside

Ndr-Sdj-Fritidsfiskerforening er en lokalafdeling af Dansk Fritidsfiskerforbund, hvor medlemmer fra lokalforeningerne er repræsenteret i forretningsudvalget.

I vores forening er undertegnede og Hans Bomberg medlemmer af Forretningsudvalget i Hovedforeningen.

Vi har alle fælles front for at hjælpe hinanden inden for fritidsfiskeriet, og har stor samarbejde med både Fiskeriinspektoratet samt Fiskerikontrollen.

Hvis der iblandt medlemmerne skule opstå tvivlspørgsmål, er vi til for at hjælpe hinanden og derved undgå at drive ulovligt fiskeri - samtidig laver vi arrangementer, hvor man kommer hinanden ved, bl. a. bødekursus om vinteren hvor der er stor hygge og lærer hinanden at kende. Samtidig yder vi gerne hjælp til at definere, hvordan man læser og forstår teksterne i love, regler og bekendtgørelser. 

Hvis man på sin vej eller på fritidsfiskeri møder personer, som ikke er organiseret hos os, kan det varmt anbefales, at de bliver det, således at vi på denne måde kan stå stærk og at vores indflydelse overfor autoriteter, som vedtager love, regler og bekendtgørelser har betydning.

Bliv medlem det koster kun 275,- Kr/årligt - så modtager man 5 medlemsblade om året.


Med bedste fritidsfiskerhilsen   

Jørgen Bork

Formand


Se den aktuelle vejrudsigt

for Haderslev

HER

De fem sejlråd

SejlSikkert-indsatsens budskaber er bygget op omkring de fem sejlråd:


Lær at sejle

Hold dit grej i orden

Planlæg din tur

Hav en livline til land

Brug vesten

DET SKER

Her kan du læse om kommende arrangementer i foreningen så som kurser, udflugter, fester m.m.


SET & SKET

Her vises tekst og billeder fra de seneste begivenheder i foreningen.

Når opslaget ikke længere er her på forsiden, vil du kunne finde det i

BILLED-ARKIVET i menuen foroven.

I august var der atter tid til åleudsætning.

 

Tirsdag den 20. august blev der udsat  11000  stk. åleyngel  fra Kalvø Havn, hvor Henry Nielsen fra Øster Løgum  lagde båd til og hjalp med udsætningen.   

Onsdag den 21. august blev der udsat 7000 stk. åleyngel  fra Trelde Næs , hvor Ernst Lundberg fra Fredericia lagde båd til og hjalp med udsætningen. Vi havde denne dag besøg af havbiolog Bjarne Christensen, som deltog i udsætningen og fortalte ivrigt om miljøet i hav og bælt. Åleynglet var igen i år rigtig fine, de blev leveret af Lyksvad Fiskefarm A/S fra Vamdrup. 

Vi havde besøg af de forskellige lokale aviser, hvor man dagen efter kunne se deres indlæg fra udsætningen.


Hans Bomberg   

fullsizeoutput_41f3
fullsizeoutput_41ef
fullsizeoutput_41f1
fullsizeoutput_41f4
fullsizeoutput_41f6
fullsizeoutput_41f8

   Åleudsætninger 2019 


Næsten to millioner ål blev denne sommer udsat i søer, åer og ved kysten


I 2019 bliver der udsat 1.810.000 små ål i fersk- og saltvand.                                                                                 

Formålet er at øge antallet af voksne ål, der søger mod Sargassohavet for at gyde.


Den danske forvaltningsplan for ål har som mål at øge antallet af blankål i naturen. Blankål er det stadie, som ålene når efter 5-15 år, inden de starter vandringen mod Sargassohavet 6.000 km vest for Europa, hvor de gyder. Ud over begrænsninger i fiskeriet forsøger man at genoprette bestanden ved at udsætte åleyngel, og de planlagte åleudsætninger for 2019 er nu i fuld gang.

I år bliver der udsat 1.810.000 små ål (10-15 cm) på mange forskellige lokaliteter i Danmark. Udsætningerne foretages af DTU Aqua med hjælp fra fritidsfiskere, sportsfiskere, bredejere og åmænd og finansieres af den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt fisketegnsmidler. 

 

Se her, hvor ålene blev  udsat i 2019- ÅBEN LINKET!

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2019/07/aaleudsaetning?id=74636784-8eee-41b0-88fd-53af14d7350a&utm_source=newsle

 

De fleste ål udsættes i vandløb og søer 


Den danske forvaltningsplan for ål, som udspringer af EU’s genopretningsplan for ålebestanden, har særligt fokus på at øge produktionen af blankål i ferskvand. Målet er at øge mængden af blankål i ferskvand til 40 % af det oprindelige niveau. Derfor udsættes der flere ål i ferskvand end i saltvand. I år bliver 10 % af de små ål udsat i saltvand og 90 % i vandløb og søer.

De ål, der bliver udsat, stammer fra glasålsfiskeri i Sydeuropa. Formålet med at flytte rundt på ålene er at flytte dem fra et område med stor dødelighed til et område med mindre dødelighed, så flere af dem bliver voksne og kan vandre til Sargassohavet og gyde. Flere undersøgelser underbygger, at ål fra udsætninger vokser og bliver til blankål, der søger mod havet.
Hvordan beskyttes/forvaltes ålebestanden?


Nedgangen i mængden af glasål har betydet at EU har vedtaget en europæisk genopretningsplan for ål, der sigter mod at beskytte og styrke ålebestanden. 


Åben linket og læs mere om den danske forvaltningsplan for ål og perspektiverne for genopretning af bestanden.

Samt mere information om ålens biologi: 

Hvis man gerne vil øge mulighederne for at fange ål i søer, er der flere ting man kan gøre:

 

-af Michael Ingemann Pedersen og Finn Sivebæk,  DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

Dette projekt er finansieret af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Fiskeplejemidler

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening

Formand: Jørgen Nielsen Bork - Sundparken5, Aarøsund - 6100  Haderslev

Tlf: 74 58 45 23  Mobil: 51 52 00 29  E-mail: j.bork@mail.dk

Indlæg, opdateringer og forslag til hjemmesiden bedes sendt til: uke@hovslund.dk

Administration og layout af hjemmesiden: Svend Aage Hansen, Tlf: 23490049 mail: uke@hovslund.dk