Åleudsætning 2015-b

9000 ål sluppet fri


Repræsentanter fra lokale fritidsfiskerforeninger, og DTU aqua, satte tirsdag den 21. juli 2015 omkring 9000 stk. åleyngel ud, i Flensborg Fjord og i Nybøl Nor ved Gråsten.


Ålebestanden har siden 1990 været kraftig nedadgående, derfor har man i en række år udsat ål for at bevarer en stabil og bæredygtig ålebestand.

Det er midler fra salg af fisketegn, EU støtte og midler fra den danske stat, der finansierer udsætningen, som i år er på en 1/3 del mindre af tidligeres års udsætninger.


Tilbagegangen i ålebestanden har flere årsager, men i følge fritidsfiskerne er Skarven, også kaldet Ålekragen en af de væsentligste årsag til tilbagegangen.

Skarven har tidligere været næsten uddød i Danmark. Men efter Skarven blev fredet er bestanden eksploderet. Skarven ikke blot æder men beskadiger et ligeså stort et antal.

Flere af ålene der fanges bærer tydelige sår efter Skarvangreb siger fiskerne.


Ålene der er udsat fanges som glasål i franske floder, efter de er vandret ind fra Atlanterhavet.

Herfra sendes de til Danmark hvor de bliver opdrattet i bassiner.

Hver ål koster i gennemsnit 2 kr. at producerer, og vil i løbet af ca. et år være vokset til pæne stegeål.


Kun omkring  20 % af de ål der udsættes i de danske fravande genfanges i fiskerne.


Åleopdrættet  og udsætningerne betyder at ålebestanden igen er i fremgang i Danmark, selv om fremgangen er beskeden, siger Hans Bomberg fra Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening. 

Åleudsætning 2015