Ekstraordinær Generalforsamling 2019

Referat fra ekstraordinær generalforsamling


Torsdag den 19/12-2019 kl 19:00 på Genner Skole, fælleslokalet


Dagsordenen var:

Valg af bestyrelsesmedlem samt suppleant til bestyrelsen.


Der var fremmødt 16 medlemmer til den ekstraordinære generalforsamling.

Hans Bomberg bød velkommen og foreslog Harry Lorentzen som ordstyrer.


Harry redegjorde kort om årsagen til at der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling,

nemlig det, at der ikke i nuværende bestyrelse kunne findes en formandskandidat.


Harry fortalte også om bestyrelsens forslag, om at Tommy Kristensen udtrådte af bestyrelsen for i stedet for at blive suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Børge Pedersen som nyt bestyrelsesmedlem.


Der var ingen indvendinger mod forlaget og dette var dermed vedtaget. Her efter var generalforsamlingen færdig.
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således:


Formand: Børge Pedersen

Næstformand: Svend Kramer

Kasserer: Hans Bomberg
Sekretær: Per Benzon

Bestyrelsesmedlem: Arne Lorenzen


På vegne af foreningen

Bestyrelsen