Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

Uddrag af Referat fra Generalforsamlingen den 27 Oktober – 2017


40 medlemmer havde fundet vej til årets ordinære generalforsamling, og det er bestyrelsen stolte af, så føler vi at vores arbejde bliver værdsat. Formanden bød velkommen til de fremmødte medlemmer og særligt til       Kim Bork Matthiessen som var inviteret. Bork Matthiessen som er Instruktør for SejlSikkert.

Efter Kim havde fortalt om sikkerhed til søs gik vi over til den ordinære generalforsamling.


Som ordstyrer blev Harry Lorentzen enstemmigt valgt.


To stemmetæller blev valgt: Tom Bay og Poul Emil Schmidt.


Generalforsamlingen var blevet annonceret i medlemsbladet.


Formanden fremlagde årets beretning som blev godkendt af de fremmødte.


Kassereren fremlagde foreningens reviderede årsregnskab som blev godkendt af de fremmødte.


Ingen ændring i kontingent, der fortsættes med 275 kr./år.


Forslag fra Kasserer Hans Bomberg om omdeling af medlemskort, som i fremtiden vil blive sendt pr. e-mail til de medlemmer som er på nettet, og kan indbetale via Netbank og MobilPay. Dette forslag blev enstemmigt vedtaget, og vil i det næste regnskabsår blive implementeret til indbetaling af kontingent.


På valg var: Jørgen Bork som modtog genvalg samt Ejnar Albertsen som ikke ønskede genvalg.                 Josh Bieling-Hansen blev valgt. Tak til Ejnar for hans indsats i bestyrelsen og velkommen til Josh i bestyrelsen.       


Suppleant og Revisorer som vælges hvert år, blev genvalgt.

 

Bestyrelsen ser således ud:


Formand Jørgen Bork.  Næstformand Peter Højer.

Kasserer Hans Bomberg.  Sekretær Josh Bieling-Hansen.

Bestyrelsesmedlem Tommy Kristensen.  Suppleant Stig Andersen.


Vedtægter forblev uændrede.


Eventuelt/Forslag:

Den 02-11-2017 Bødekursus på Genner Skole er arrangeret.

Den 02-03-2018 Vinterfest på Strandgården, Loddenhøj er arrangeret.

Fællestur til ”Put & Take.

Arrangement med redning af nødstedte eller mand over bord til søs, eventuelt sammen med SejlSikkert eller DSRS

Flere oplysninger om nye og forældede bekendtgørelser i medlemsbladet.

Fællestur til Thyborøn i bus, for at se en ny stor trawler (Afhængig af prisen på leje af bus?)

Fællestur til Tirbitz Bunker/Museum i Blåvand (Afhængig af prisen på leje af bus?)


Der skal lyde en stor tak til de fremmødte medlemmer og deres positive måde at deltage på.

Om det er bestyrelsen eller de gule ærter der trækker mest, skal jeg ikke gøre mig til dommer over, men gule ærter på Strandgården smager bare super godt så derfor tak til Helle & Michael.


Pbv

Formand Jørgen Bork