Foreningen

Sønderjysk Fritidsfiskerforening er en lokalforening af Dansk Fritidsfiskerforbund, der er en landsdækkende organisation af fritidsfiskere.


Foreningen blev grundlagt d.02.10.1985 som Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening.


På en ekstraordinær generalforsamling den 18 januar 2023 godkendtes en fusion med Als Sundeved Fritidsfiskerforening og en navneændring til Sønderjysk Fritidsfiskerforening.


Sønderjysk Fritidsfiskerforening er en forening hvor sammenhold og forståelse er i højsædet. Som medlem af foreningen er man med i et fællesskab, der skal sikre fritidsfiskeriets fortsatte beståen.


Vi i foreningen går blandt andet ind for:

•Rent miljø og naturgenopretninger.

•Retten til fiskeri inden for lovens rammer.

•Ingen yderligere nedskæringer af fiskeriet.

•Fiskepleje.


Find mere information om foreningen og dens aktiviteter på siden.

God fornøjelse!

Hvem

Hvad

Link

Fiskeristyrelsens hjemmeside

Besøg hjemmesiden og bliv opdateret om det sidste nye

Fiskeristyrelsen

Reglerne omkring lyst- og fritidsfiskeri m.m.

Fiskeristyrelsen

Spørgsmål og svar om fritidsfiskertegn

Fiskeristyrelsen

Specifikt fredningsbælter

Fiskeristyrelsen

Specifikt mindstemål og fredningstider

Fiskeristyrelsen

Afmærkning af fiskeredskaber

Dansk Fritidsfiskerforbund

Landsorganisationen for fritidsfiskere

S

Søfartsstyrelsen

Søsportens Sikkerhedsråd

Dansk Søredningsselskab

Forebyggende Søredning

DTU Aqua

Institut for Akvatiske Ressourcer

Klima-, Energi og Bygningsministeriet

Damarks Meteorologiske Institut