Forside

Ndr-Sdj-Fritidsfiskerforening er en lokalafdeling af Dansk Fritidsfiskerforbund, hvor medlemmer fra lokalforeningerne er repræsenteret i forretningsudvalget.

I vores forening er undertegnede og Hans Bomberg medlemmer af Forretningsudvalget i Hovedforeningen.

Vi har alle fælles front for at hjælpe hinanden inden for fritidsfiskeriet, og har stor samarbejde med både Fiskeriinspektoratet samt Fiskerikontrollen.

Hvis der iblandt medlemmerne skule opstå tvivlspørgsmål, er vi til for at hjælpe hinanden og derved undgå at drive ulovligt fiskeri - samtidig laver vi arrangementer, hvor man kommer hinanden ved, bl. a. bødekursus om vinteren hvor der er stor hygge og lærer hinanden at kende. Samtidig yder vi gerne hjælp til at definere, hvordan man læser og forstår teksterne i love, regler og bekendtgørelser. 


Bliv medlem det koster kun 275,- Kr/årligt - så modtager man 5 medlemsblade om året.Generalforsamling


Kære medlemmer af NDR-SDJ-Fritidsfiskerforening.


Fredag den 28/10-2022 kl.18.00 afholder NDR-SDJ-Fritidsfiskerforening generalforsamling på Strandgården: 

Loddenhøjvej149 Barsmark 6200 Aabenraa.


Dagsorden ifølge vedtægter som udleveres ved generalforsamlingen. 

Forslag skal være formanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen

Foreningen er traditionen tro vært med gule ærter samt tilbehør, 

drikkevarer er dog for egen regning.


Husk tilmelding

Senest den 24/10-2022af hensyn til maden.

Så kære medlemmer mød op til vores generalforsamling denne aften, men

Husk:

for at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have betalt

 medlemskontingentet på 275 kr

Betal venligst på :Mobilepay 40467 eller konto 5386 0672715

Seneste rettidige indbetaling den 28.-10.-2022 

Husk at skrive dit navn Eller medlems nr. på i kommentar felt når du får en til at hjælpe dig med betalingen.

Du kan også betale ved generalforsamlingen.


Mød talrigt op til en god aften.

Bernt Wind fra fiskeristyrelsen kommer og fortæller 


På vegne af foreningen 

Hans Bomberg  

Bødekursus

starter den 17-11-2022 kl. 19 på Genner skole i sløjdlokalet.


Undervisning fra 19.00 til 21.00


Tidsplan for bødekursus i sløjdlokalet:  torsdage17-11-22 til 09-03-2023


Juleafslutning torsdag 18:00 til 22:00 i fælleslokalet den. 15-12-2022


Afslutning afbødekursus i fælleslokalet 09-03-2023 


Kom og deltag kære venner det er sgu hyggeligt.


Hans Peter vil igen i denne sæson lede os igennem kurset med hjælp af Robert Mætzke.


Lær også at binde et knob og splejse et stykke tovværk.


Er der stemning for dette tiltag, så vil vi tage 2 aftener i løbet af vinteren til det.


Studietur til Daconet: Vi finder en dato på første bødekursus aften.


Hold dig opdateret klik dig ind på vores hjemmeside www.ndr-sdj-fritidsfiskerforening.dk Hans Halskov   hans@halskov.eu 


Hans Bomberg  hbfisken@gmail.com    

Åleudsætning 2022


Så var tiden atter inde til udsætning af åleyngel. Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening fik tildelt i alt 16.000stk., som blev leveret af Lyksvad Fiskefarm i Vamdrup.

Åleynglet var store og fine, så vi ser frem til at kunne fange gode ål om nogle år.

Udsætningen startede i område 6. Haderslev fjord, hvor vi fik tildelt 6.000 stk.  Udsætningsholdet bestod af Niels Gunnar Jensen og Peter Hoyer som også lagde båd til, 

Derefter gik turen til område 7, Als Nordøst ved Fynshav Lystbådehavn, hvor der blev udsat 10,000stk. Udsætningen blev her foretaget af Svend Åge Christensen og Allan Jensen, som også lagde båd til. Udsætningsholdene har rigtig gode erfaringer med bundforholdene, på de områder hvor ålene blev udsat. 

En dejlig dag sammen med gode kollegaer.  i ca.27 graders varme

  

Hans Bomberg    

Mødereferater fra Dansk Fritidsfiskerforbund

22.10.2021 Forretnings-udvalgsmøde SE REFERAT

10-01-2022  Forretnings-udvalgsmøde SE REFERAT

19-03-2022 Årsmøde  SE REFERAT

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 3.maj 2022

Læs hele referatet  HER

Bødekurset 

Med Hans Peter Hansen, som den erfaren og dygtige instruktør, er bødekurset 21/22 blevet gennemført i sløjdlokalet på Genner Skole. Bødekurset startede som tidligere nævnt i efteråret 21 med besøg og indkøb af materialer ved Daconet i Hvide Sande, men desværre har der som bekendt været problemer med skibstransporterne fra Fjernøsten, og ikke alle nåede at få alle de bestilte materialer. Men de når nok at komme frem inden næste kursusstart, og ingen af vi 8 til 12 deltagere nåede at løbe tør for noget at arbejde med. 

Afslutningen på sæsonens bødekurset blev afholdt den 10 marts, hvor deltagernes bedre halvdel også var inviteret med. Menuen bestod af en sildemad med tilhørende snaps efterfulgt af højt belagt og velsmagende smørrebrød fra brugsen i Rødekro. 

Vi var 16 deltagere, som med applaus kunne takke Hans Peter for hans indsats, og ligeledes takke og overrække fru Conny en buket blomster for lånet af hendes mand.  Hans Peter lovede ved den lejlighed, og med accept af Conny,  at han godt vil tage den næste sæson med. 

Så kære medlemmer, husk til efteråret at møde op. Hans Peter har meget at lære fra sig og det er da sjovt og berigende at kunne ordne ens egne garn og ruser. 

Peter Højer og fru Bente fik også en tak og applaus for deres hjælp ved vinterfesten, og Hans Bomberg fik lejlighed til at overrække Bente en buket blomster. 

Formand

Hans Halskov  

Vinterfest

Efter vi i 2021, på grund af Corona-svøben, måtte aflyse vores ellers årlige og traditionsrige vinterfest, kunne vi atter fredag den 4 marts invitere til denne fornøjelige komsammen.  Vinterfesten blev som tidligere afholdt på  Restaurant Strandgården, som skabte de gode rammer og ikke mindst en rigtig god buffet.  Omkring 50 havde modtaget invitationen og tilmeldt sig, men desværre kom sygdom i vejen for flere så vi endte op med 43 glade deltagere.

Alle par medbringer en pakke til 100 kroner, som så bliver til gevinsterne, suppleret med lidt større pakker fra foreningen, i Bankospillet. 

Efter pausen med kaffe og kringle blev vinderne i det Amerikanske Lotteri afsløret, hvor gevinsterne var 36 meget fine sponsorgaver. Vi takker vore sponsorer mange gange. 

I samme forbindelse skal Hans Bomberg og frue have en stor tak for den kæmpe indsats det er at få sådan et arrangement til at løbe af stablen.  Peter Højer og fru Bente skal også have tak for den hjælp, som var uundværlig ved kontrol af kort og udlevering af alle gevinsterne.  

Sidst men ikke mindst skal her også lyde en stor tak til alle de medlemmer, pårørende og interesserede som støttede op og deltog i vinterfesten, og var med til at gøre det til en fornøjelig og minderig aften.  

Som vi selvfølgelig vil forsøge at gentage næste år.  Mød op.


Hans Halskov

BD0428AF-6341-4712-8A6B-DF4D5AB7581A
6E9162AA-6C08-48D2-A9DB-EE1CA3AE60F6
828E771B-0925-4B1A-B6EC-C422E445AB54
A03A3084-7E15-47EF-BFC2-488BD2175689
86F69189-B7A4-4C3B-8E9F-D80B3713F085
3A2778F1-6B49-49D2-80E8-81BA18AB9873
36DC55DE-F8C0-40D4-8A2A-A545F1D6526C
A1A464A0-4934-4162-8C8C-1023B9632153
C27852A1-833D-4FF2-9313-9FE297090279
598D750E-4056-4A16-A3BA-539443255001

Per Gaedt

blev den heldige vinder af et tre dages ophold i luksus hytte.

Støt vores sponsorer - de støtter os

7499326D-EC1F-40BC-8EF5-172E67C00755_1_201_a
9D832628-729E-41EB-A557-A7271096BFF8
37921C39-CE3C-4215-B48D-C3324C837735
27DEFCCB-66FE-4AD4-B741-5F6DFCF7C44A
E5E30B3A-7692-43C6-BF31-6FF84687406E

De fem sejlråd

SejlSikkert-indsatsens budskaber er bygget op omkring de fem sejlråd:


Lær at sejle

Hold dit grej i orden

Planlæg din tur

Hav en livline til land

Brug vesten

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening