Forside

 


 Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening

  "En forening hvor sammenhold og forståelse er i højsædet"

Velkommen til vores hjemmeside

Ndr-Sdj-Fritidsfiskerforening er en lokalafdeling af Dansk Fritidsfiskerforbund, hvor medlemmer fra lokalforeningerne er repræsenteret i forretningsudvalget.

I vores forening er undertegnede og Hans Bomberg medlemmer af Forretningsudvalget i Hovedforeningen.

Vi har alle fælles front for at hjælpe hinanden inden for fritidsfiskeriet, og har stor samarbejde med både Fiskeriinspektoratet samt Fiskerikontrollen.

Hvis der iblandt medlemmerne skule opstå tvivlspørgsmål, er vi til for at hjælpe hinanden og derved undgå at drive ulovligt fiskeri - samtidig laver vi arrangementer, hvor man kommer hinanden ved, bl. a. bødekursus om vinteren hvor der er stor hygge og lærer hinanden at kende. Samtidig yder vi gerne hjælp til at definere, hvordan man læser og forstår teksterne i love, regler og bekendtgørelser. 


Bliv medlem det koster kun 275,- Kr/årligt - så modtager man 5 medlemsblade om året.DET SKER

Kære fritidsfisker, kære medlem.


Godt nytår og ønsker om et godt 2021

Vi håber i alle har det godt og er kommet igennem Covid pandemien uden at have været angrebet, ligesom vi håber i har haft en god fiskesæson i 2020. 


I Covid pandemiens tegn er meget anderledes i denne tid. Personligt har vi alle passet på ikke at blive smittet, hvilket har betydet næsten nul kontakt til venner og familie. I vor forening blev vi desværre tvunget til at udsætte vores generalforsamling på ubestemt tid, ligeledes kunne vi heller ikke gennemføre vort bødekursus denne vinter og vi kommer også til at annullere vores populære vinterfest.


Vi har savnet de forskellige hyggelige vinterarrangementer, hvor vi møder hinanden får snakket, diskuteret og holder venskaber i gang.


Men foreningen lever godt og er klar til at komme igang, så snart der gives fri bane. Måske kan vi lave en sommerkomsammen, i så fald skal vi nok kontakte jer.


Din kontingentindbetaling er ikke forgæves dette år, som du ved, så går langt de fleste penge til landsforbundet, der konstant arbejder for vore interesser og til forbundsbladet som er udkommet helt efter planen.


Der er skrevet meget om iltmangel og fiskedød i Østersøen og Lillebælt. Det er nærmest forfærdeligt for alle, uanset om man er fisker eller bare nyder naturen. En del af problemerne er næsten uløselige, da de skyldes de geografiske forhold og kendte udledninger fra landbruget, som gennem mange år er pålagt at reducere disse.

I 2020 blev det synliggjort, at der kommer utrolig store mængde udledninger ud fra bysamfundene via overløbssystemer i spildevandsanlæggene. Disse udledninger har været hemmeligholdt for almindelige borgere som os. I disse år arbejdes der på at separere regnvand fra kloakvand. Det kan give andre problemer, så som sand fra veje og p-pladser, ligesom der vil komme microplast fra dæk og der vil komme fækalier fra hunde osv.


Disse problemer kan løses, det koster penge, mange penge, men vi kan ikke være bekendt at vort samfund kun skyder på landbruget uden selv at gøre noget for at rense vort spildevand ordentligt. Her er det at vi skal støtte vort forbund der sammen med ligestillede, kan kæmpe for et rent havmiljø.


En forening som vores behøver konstant nye medlemmer, hertil mangler vi din hjælp.

Vi har et godt tilbud til nye kommende medlemmer.

Det er oplyst at der er indløst mange flere fisketegn end sædvanligt, en del er nok til lystfiskere der fisker med stang, men en anden væsentlig del er til garnfiskere som dig. Det er jer medlemmer,  der har størst kontakt til de mulige nye fiskere og i bedes tilbyde dem et medlemskab.  De evt. nye medlemmer skal først betale fra oktober.

Du kan tilmelde dem til kasserer Hans Bomberg på tlf.2986 6650 eller hbfisken@gmail.com som så sørger for at de nye medlemmer bliver registreret.


Jeg ønsker for alle at vi snart er vaccineret, så vi kan få et godt forår og god en sommer, ok kan leve aktivt med hinanden.Venlig hilsen


Børge Pedersen, formand.

Hærvejen 111

6230 Rødekro

Tlf. 3027 5371

  SET & SKET

In memorandum 

Ove Christian. Hadberg

Et af vore trofaste og få æresmedlemmer Ove Christian. Hadberg blev bisat den 17. februar 2021,

Ove var medstifter af Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening for 36 år siden og var i mange år aktiv som bestyrelsesmedlem, hvor han beklædte flere poster.

Han var en ivrig fritidsfisker. Han og hustruen boede i mange år, indtil for 2 år siden med udsigt til vandet ved Diernæs bugt, hvor han havde sin jolle liggende, altid klar til at tage ud for at sætte garn eller bjærge dem igen. Det har givet utallige fangster som har glædet familien. Foruden at fiske var han også en ivrig jæger. 

Fiskeriet har til det sidste haft hans store opmærksomhed og han deltog i foreningens arrangementer til det sidste.

Ove var en forkæmper for vore rettigheder til at kunne udfolde vor hobby.

Med baggrund i hans mange årig engagement bl.a. som medstifter af foreningen Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskeforening og som den gode ven han var, blev han efter 25 år udnævnt til æresmedlem

Foreningen deltog med forbundsfanen ved hans bisættelse fra Vilstrup kirke.


Æret være hans minde.


Børge Pedersen

Formand

Åleudsætning 2020

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening fik 17.000 stk. åleyngel tildelt til udsætning. Ålene blev leveret af Lyksvad  Åleopdræt Vamdrup.  10 000 stk. blev d.27.-08. udsat ved Hejsager strand, hvor jeg fik hjælp af Peter Højer og Martin Priess som lagde båd til. Ved Vejle Fjord g blev der d.28.-08. udsat 7000 stk . Her fik jeg hjælp af amatørfiskere Kurt Hansen og  skipper Villy Aagård, som lagde båd til. Åleynglet var fint og sundt, så om nogle år kan vi se frem til, at der kan ligge fine ål på vor tallerken.

 

Hans Bomberg 

Da teksten på billedet ikke er særlig tydelig, kan artiklen fra JydskeVestkysten læses HER

Billeder fra åleudsætningen i Vejle Amatørfiskerforening

D2C74575-0AE3-4864-B654-F10D821469B1_1_201_a
793F629A-1542-4EF7-876A-5DAFF56F73F6_1_201_a
C976F58E-001E-41D6-BE1B-1CC0CD56DD93_1_201_a
7B994622-F7BB-4ACB-94DB-D3CBD77CF4B0_1_201_a
584C6667-4C0E-4D55-9994-78AF7A0DFCE8_1_201_a
7A5817E2-4511-46CF-8DEC-3A1087B4AE7A_1_201_a
16BE5C05-1945-4373-A932-09A74EDC7D0A_1_201_a
D1047D48-809E-495C-A9E4-0BD7317DB5E4_1_201_a
7768E0E3-54EA-4262-8728-7B3D9C1FDBE1
08019340-58C0-4F82-B6F6-A1ADE32BF0BA_1_201_a
516DA641-71EC-40DF-B7A8-4BD439E98DFC_1_201_a
561DC246-4ADB-48E8-A1B2-29E3CC97B34D_1_201_a
DFF54029-C07A-42AC-AE11-576BB99E4BEF_1_201_a

De fem sejlråd

SejlSikkert-indsatsens budskaber er bygget op omkring de fem sejlråd:


Lær at sejle

Hold dit grej i orden

Planlæg din tur

Hav en livline til land

Brug vesten


Se den aktuelle vejrudsigt

for Haderslev

HER

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening

Formand: Børge Boe Pedersen - Hærvejen 111- 6230 Rødekro

 Mobil: 30 27 53 71  E-mail: bbp.nsf@gmail.com

Indlæg, opdateringer og forslag til hjemmesiden bedes sendt til: uke@hovslund.dk

Administration og layout af hjemmesiden: Svend Aage Hansen, Tlf: 23490049 mail: uke@hovslund.dk