Forside

 

6200

 


 Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening

  "En forening hvor sammenhold og forståelse er i højsædet"

Velkommen til vores hjemmeside

Ndr-Sdj-Fritidsfiskerforening er en lokalafdeling af Dansk Fritidsfiskerforbund, hvor medlemmer fra lokalforeningerne er repræsenteret i forretningsudvalget.

I vores forening er undertegnede og Hans Bomberg medlemmer af Forretningsudvalget i Hovedforeningen.

Vi har alle fælles front for at hjælpe hinanden inden for fritidsfiskeriet, og har stor samarbejde med både Fiskeriinspektoratet samt Fiskerikontrollen.

Hvis der iblandt medlemmerne skule opstå tvivlspørgsmål, er vi til for at hjælpe hinanden og derved undgå at drive ulovligt fiskeri - samtidig laver vi arrangementer, hvor man kommer hinanden ved, bl. a. bødekursus om vinteren hvor der er stor hygge og lærer hinanden at kende. Samtidig yder vi gerne hjælp til at definere, hvordan man læser og forstår teksterne i love, regler og bekendtgørelser. 


Bliv medlem det koster kun 275,- Kr/årligt - så modtager man 5 medlemsblade om året.NY FORMAND I FORENINGEN


Lidt om den nye formand Børge Pedersen

Jeg er Sønderjyde og opvokset i Rødekro, er 67 år og kommende pensionist.

Har fisket aktivt i 37 år, heraf de første mange år udelukkende med fiskestang. De sidste 10 år har jeg mere og mere fisket med garn i Aabenraa fjord fra en 20 fods Tappernøje damjolle.  Har selv monteret de nedgarn, jeg fisker efter fladfisk med. Når det gælder om at fange sild, makrel, torsk og havørred, anvender jeg helst fiskestang. 

Jeg har altid været organiseret i fiskeforeninger for at benytte de tilbud en sådan foreninger giver, det være sig personligt netværk, at de arbejder for at sikre vore muligheder, for at vi kan bevare vore rettigheder til at udføre vor hobby. Lovene kan hurtigt skifte efter politikernes forgodtbefindende, eller påvirkninger fra andre med modstridende interesser. Samtidig deltager jeg i foreningens bødekurser, hvor vi hygger os samtidig med, at vi får optimeret vort grej.

Formand

Børge Boe Pedersen

Hærvejen 111

6230  Rødekro

Mobil: 30 27 53 71

Mail: bbp.nsf@gmail.com
Se den aktuelle vejrudsigt

for Haderslev

HER

De fem sejlråd

SejlSikkert-indsatsens budskaber er bygget op omkring de fem sejlråd:


Lær at sejle

Hold dit grej i orden

Planlæg din tur

Hav en livline til land

Brug vesten

DET SKER

Her kan du læse om kommende arrangementer i foreningen så som kurser, udflugter, fester m.m.


Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening

VINTERFEST/BANKOSPIL


Fredag den 06-Marts-2020 kl. 18:00

På: Restaurant Strandgården, Loddenhøjvej 151, Barsmark 6200 Aabenraa.


  • MENU: BUFFET, KAFFE og KRINGLE. DRIKKEVARER ER FOR EGEN REGNING.
  • Pris 140,00 kr. / person som gælder for medlem med hustru / samlever / veninde / ven.
  • Pris 165,00 kr. for ikke medlemmer.
  • Beløbet kan indbetales på mobilepay : 40467 
  • Efterfølgende, spilles der lotto og udtrækkes amerikansk lotteri med mange fine gevinster.
  • Spillepæmier:  

Ægtepar og samboende medbringer en præmie til værdi ca. kr. 100,00

Enlige medbringer en præmie til værdi ca. kr. 50,00

  • Sponsorgaver kan ikke byttes.
  • Bestyrelsen ser frem til en hyggelig aften, sæt derfor kryds i jeres kalender og deltag i vinterfesten med godt humør ☺


HUSK BINDENDE TILMELDING, SENEST MANDAG DEN 01-Marts-2019 TIL:


Hans Bomberg

E-mail: hbfisken@gmail.com 

Tlf. 29 86 66 50 

Eller

Børge Pedersen 

E-mail: bbp.nsf@gmail.com

Tlf. 30 27 53 71


Bestyrelsen ser frem til en hyggelig aften, sæt derfor kryds i jeres kalender og deltag i vinterfesten med godt humør ☺


På vegne af bestyrelsen

Børge Pedersen

  SET & SKET

Her vises tekst og billeder fra de seneste begivenheder i foreningen.

Når opslaget ikke længere er her på forsiden, vil du kunne finde det i

BILLED-ARKIVET i menuen foroven.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling


Torsdag den 19/12-2019 kl 19:00 på Genner Skole, fælleslokalet


Dagsordenen var:

Valg af bestyrelsesmedlem samt suppleant til bestyrelsen.


Der var fremmødt 16 medlemmer til den ekstraordinære generalforsamling.


Hans Bomberg bød velkommen og foreslog Harry Lorentzen som ordstyrer.


Harry redegjorde kort om årsagen til at der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling,

nemlig det, at der ikke i nuværende bestyrelse kunne findes en formandskandidat.


Harry fortalte også om bestyrelsens forslag, om at Tommy Kristensen udtrådte af bestyrelsen for i stedet for at blive suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Børge Pedersen som nyt bestyrelsesmedlem.


Der var ingen indvendinger mod forlaget og dette var dermed vedtaget. Herefter var generalforsamlingen færdig.


Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således:


Formand Børge Pedersen


Næstformand Svend Kramer


Kasserer Hans Bomberg


Sekretær Per Benzon


Bestyrelsesmedlem Arne Lorenzen


På vegne af foreningen

Bestyrelsen

NYT BESTYRELSESMEDLEM


Arne Lorenzen

Skolegade 6

6280  Højer

Tlf: 74 78 22 21

Mail: marskpolser@gmail.com

Indkøbstur til Daconet 2019


Tirsdag den.11 november gik turen atter mod Daconet i Hvide Sande

Da vi kom derop stod kaffen klar, og efter livlig handel bød Daconet på en lækker sandwich og drikkevarer.

Daconet har altid gode tilbud klar til os, og vi får god vejledning og svar på spørgsmål.

Vi var 15 kursister af sted i egne biler.


Pbv.

Kasserer Hans Bomberg 

0B98BEE0-4693-45F2-92F7-74DCB4CC1F45_1_201_a
D2EA3FBE-D4D0-4938-9E0A-C18E8D1BD781_1_201_a
01670506-97F6-48A8-BB28-ACCB715FC832_1_201_a
10C053E6-BDCA-4C86-8CB8-27BD4D140D25_1_201_a

Efter otte år som formand takkede formand Jørgen Bork af.

Vi takker Jørgen for hans store indsats i foreningen og ønsker ham god vind fremover.


Fritidsfiskerhilsen

Kasserer

Hans Bomberg

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening

Formand: Børge Boe Pedersen - Hærvejen 111- 6230 Rødekro

 Mobil: 30 27 53 71  E-mail: bbp.nsf@gmail.com

Indlæg, opdateringer og forslag til hjemmesiden bedes sendt til: uke@hovslund.dk

Administration og layout af hjemmesiden: Svend Aage Hansen, Tlf: 23490049 mail: uke@hovslund.dk