Privatlivspolitik


 Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening

  "En forening hvor sammenhold og forståelse er i højsædet"

Velkommen til vores hjemmeside

Privatlivspolitik


Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening videregiver ikke personoplysninger til markedsføring eller andre formål.


Personoplysninger bruges udelukkende til medlemsregistrering vedrørende: 


Medlemsskab

Kontingentindbetaling

Tilmeldinger til arrangementer


Ved dødsfald eller udmelding af foreningen slettes alle oplysninger.


Foreningens medlemskartotek indeholder følgende oplysninger:


For- og efternavn

Adresse

Telefonnummer

Email-adresse


Som medlem har du ret til at få dine oplysninger slettet, hvis foreningen ikke længere har et legitimt formål med at opbevare disse. Du har ligeledes ret til at få adgang til de oplysninger, foreningen opbevarer om dig og at få rettet forkerte data vedr. din person.


Har du spørgsmål til ovenstående, rettelser til dine oplysninger eller ønsker adgang til dine data, er du altid velkommen til at rette henvendelse til:    Formand                                                                 Kasserer

Børge Boe Pedersen                                                    Hans Bomberg

               Hærvejen 111                                               Tavlsbjergvej 15, Hovslund

   6230 Rødekro                                                        6230 Rødekro

   Mobil: 30275371                                                   Mobil: 29866650

        Mail: bbp.nsf@gmail.com                                       Mail: hbfisken@gmail.com 
Persondatafordning (GDPR)

GDPR sætter rammerne for, hvordan vi som forening må opbevare og behandle persondata, samt hvilke rettigheder du har omkring dit privatliv. Selve forordningen har til formål at forene reglerne omkring databeskyttelse og rettigheder til fordel for alle EU-borgere, og den er gældende for alle virksomheder og organisationer, som indsamler og behandler EU-borgeres data, uanset om der er tale om levering af varer eller tjenesteydelser, eller om der indsamles data via sporingsteknologier til markedsføringsformål.

Her kan du læse mere om EU's persondataforordning.


Vil du klage?

Ønsker du at klage vedr. behandling af personoplysninger, skal dette ske til:


Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Tlf: 33193200

E-mail: dt@datatilsynet.dk