Nyttige link

Hvem

Hvad

Link

Fiskeristyrelsens hjemmeside

Besøg hjemmesiden og bliv opdateret om det sidste nye

Fiskeristyrelsen

Reglerne omkring lyst- og fritidsfiskeri m.m.

Fiskeristyrelsen

Spørgsmål og svar om fritidsfiskertegn

Fiskeristyrelsen

Specifikt fredningsbælter

Fiskeristyrelsen

Specifikt mindstemål og fredningstider

Fiskeristyrelsen

Afmærkning af fiskeredskaber

Dansk Fritidsfiskerforbund

Landsorganisationen for fritidsfiskere

Søfartsstyrelsen

Søsportens Sikkerhedsråd

Dansk Søredningsselskab

Forebyggende Søredning

DTU Aqua

Institut for Akvatiske Ressourcer

Klima-, Energi og Bygningsministeriet

Damarks Meteorologiske Institut