Bestyrelsen

Sønderjysk Fritidsfiskerforening's bestyrelse 2022/2023

Titel

Navn

Adresse

Postnr

By

Telefon

Mobil

Email

Formand

Hans Halskov

Kelstrup Bygade 57

6100

Haderslev

22 24 25 00

Næstformand

Robert Mætzke

Blansvej 13, Bovrup

6200

Aabenraa

29 93 18 25

Kasserer

Hans Bomberg

Tavlsbjergvej 15, Hovslund

6230

Rødekro

29 86 66 50

Sekretær

Karin Bjerre

Bækgade 9

6400

Sønderborg

21 42 50 40

Bestyrelsesmedlem

Finn T. Johansson

Vesterbakken 21

470

Høruphav

1 35 82 88

Suppleant

Anker F. Carlsson

Rise Bygade 28

6230

Rødekro

50 82 22 12

Revisor

Harry K. Lorentzen

Kildespringet 61 th.

6200

Aabenraa

40 20 52 74

Revisor

Martin Priess

Øsby Nedergade 7, Øsby

6100

Haderslev


40 44 58 91

Revisor suppleant

Birgit Friedrich

Neder Kestrup 16

6100

Haderslev

21 27 57 14

Bødekursus

Robert Mætzke

Blansvej 13, Bovrup

6200

Aabenraa


29 93 18 25

Bødekursus

Hans Peter Hansen

Farversmøllevej 7

6200

Aabenraa

29 28 98 47

Fiskepleje (ål)

Hans Bomberg

Tavlsbjergvej 15, Hovslund

6230

Rødekro

29 86 66 50

Har I ændring til kontaktinformationerne, skal den sendes til formanden på mail: hans@halskov.eu

Hans Halskov

Formand

Kelstrup Bygade 57

6100  Haderslev

Tlf: 22 24 25 00

E-mail: hans@halskov.eu

Robert Mætzke

Næstformand

Blansvej 13, Bovrup

6200  Aabenraa

Tlf: 29 93 18 25

E-mail: robertmaetzke@gmail.com

Anker F. Carlsson

Suppleant

Rise Bygade 28

6230  Rødekro

Tlf: 50 82 22 12

E-mail: afc.akme@gmail.com

Hans Bomberg

Kasserer

Tavlsbjergvej 15, Hovslund

6230  Rødekro

Tlf: 29 86 66 50

E-mail: hbfisken@gmail.com

Karin Bjerre

Sekretær

Bækgade 9

6400  Sønderborg

Tlf: 21 42 50 40

E-mail: k.bjerre@mail.dk

Finn Tækker Johansson

Bestyrelsesmedlem

Vesterbakken 21

6470  Høruphav

Tlf: 21 35 82 88

E-mail: f-johansson@jubii.dk