Bestyrelsen

Sønderjysk Fritidsfiskerforening's bestyrelse 2023/2024

Titel

Navn

Adresse

Postnr

By

Telefon

Mobil

Email

Formand

Robert Mætzke

Blansvej 13, Bovrup

6200

Aabenraa

29 93 18 25

Næstformand

Finn Niemann

Vilstrup Strand 4

6100

Haderslev

61 78 21 35

Kasserer

Hans Bomberg

Tavlsbjergvej 15, Hovslund

6230

Rødekro

29 86 66 50

Sekretær

Svend Aage Hansen

Birkeparken 9

6230

Rødekro

23 49 00 49

Bestyrelsesmedlem

Christian Nissen

Fårhave 5    1.

6100

Haderslev

30 35 02 51

Suppleant

Johnny Breum Matthiesen

Byskoven 135

6230

Rødekro

20 87 13 50

Revisor

Harry K. Lorentzen

Kildespringet 61 th.

6200

Aabenraa

40 20 52 74

Revisor

Martin Priess

Øsby Nedergade 7, Øsby

6100

Haderslev


40 44 58 91

Revisor suppleant

Birgit Friedrich

Neder Kestrup 16

6100

Haderslev

21 27 57 14

Bødekursus

Robert Mætzke

Blansvej 13, Bovrup

6200

Aabenraa


29 93 18 25

Hjemmeside/IT

Svend Aage Hansen

Birkeparken 9

6230

Rødekro

23 49 00 49

Fiskepleje (ål)

Hans Bomberg

Tavlsbjergvej 15, Hovslund

6230

Rødekro

29 86 66 50

Har I ændring til kontaktinformationerne, skal den sendes til formanden på mail: robertmaetzke@gmail.com

Robert Mætzke

Formand

Blansvej 13, Bovrup

6200  Aabenraa

Tlf: 29 93 18 25

E-mail: robertmaetzke@gmail.com

Finn Niemann

Næstformand

Vilstrup Strand 4

6100  Haderslev

Tlf: 61 78 21 35

E-mail: f.niemann@jubii.dk

Christian Nissen

Bestyrelsesmedlem

Fårhave 5  1.

6100  Haderslev

Tlf: 30 35 02 51

E-mail: christian.nissen@mail.dk

Hans Bomberg

Kasserer

Tavlsbjergvej 15, Hovslund

6230  Rødekro

Tlf: 29 86 66 50

E-mail: hbfisken@gmail.com

Svend Aage Hansen

Sekretær

Birkeparken 9

6230  Rødekro

Tlf: 23 49 00 49

E-mail: uke@hovslund.dk

Johnny B. Matthiesen

Suppleant

Byskoven 135

6230  Rødekro

Tlf: 20 87 13 50

E-mail:susistolberg@hotmail.com