Arkiv 2015

Vinterfest 2015

”Vinterfest”


Fredag den 06. marts 2015 blev der afholdt vinterfest på Strandgården, Loddenhøj.

Der var 36 deltagere som var lidt færre end sidste år, mange ligger med forkølelse og influenza.

Det udgør næsten en tredjedel af foreningens medlemmer. Vi må være tilfreds med dette fremmøde og alle havde taget det gode humør med.


Der blev holdt et minuts stilhed til ære for Bent Wissing, som for nylig gik bort.


Der blev serveret en lækker forret og derefter blev der linet op til en dejlig og lækker buffet, med kaffe og kringle i pausen, hvor der også var amerikansk lotteri.

Maden samt køkkenpersonale og betjeningen fortjener rosende ord. 

Traditionen tro medbragte hver deltager en gave, som der blev spillet ”pot” om.

Ligeledes var der mange flotte sponsorerede gevinster til både lottospil og amerikansk lotteri.


Det blev en rigtig hyggelig aften i fritidsfiskernes tegn, der sammen med deres bedre halvdele og venner var i rigtig forårshumør, efter at en våd og trist vinter er ved at forbi, eller er fordi silden snart må melde sin ankomst.


Tak til både det fremmødte publikum samt personale på Strandgården, Loddenhøj.

En rigtig stor tak til alle vores sponsorer, som er med til at vi kan arrangere en sådan vinterfest.


Med disse ord vil jeg gerne ønske alle fritidsfiskere i det ganske land en god og fangstrig sommer.


Jørgen Bork

Formand

Afslutning bødekursus 2015

Afslutning på Bødekursus.


Onsdag den 11. marts 2015 blev der i Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening holdt afslutning på vinterens bødekursus. Igen lagde Genner Skole lokale til rådighed.

Ti kursister har gennem vinteren deltaget i kurset som er foregået med højt humør og syning eller brodering i alle afskygninger af fiskeredskaber. Mangen en fiskehistorie er blevet fortalt af de fremmødte i sløjdlokalet på skolen.

Til afslutningen var alle kursister mødt op, og nogle med respektive koner.

Der blev indtaget smørrebrød og dette smørrebrød fik det ligesom fisken, nemlig lidt at svømme i.

Æ piche havde bagt kager og havde taget kaffe med og var med til en fin borddækning og ikke mindst, køkkenet var i deres hænder. Alt i alt en hyggelig aften.

Der skal lyde en tak til Hans Peter som har været instruktør og er klar til en sæson mere.

Ligeledes en tak til de respektive koner som deltog i denne hyggestund.


På kursisternes vegne.

Jørgen Bork

Værftdag Kalvø 2015

Værftdag på Kalvø.


Emne: 1. Verdenskrig.


Søndag den 16. august 2015 deltog Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening i værftsdagen på Kalvø, inviteret af det ”Maritime Kalvø”


Hans Bomberg, Jørgen Knudsen og undertegnede deltog.


Vi stillede op med pavillon og foreningens fane, samt materialer til uddeling til de personer som kunne have interesse i fritidsfiskeriet.


Ligeledes havde vi nogle redskaber med som kunne beskues, specielt var folk meget interesseret i de forskellige åle og laksejern som var ophængt på en plade. Mange var nysgerrige og spurgte flittigt ind til brugen af disse jern, som Jørgen Knudsen vidste meget om.


Der kom også flere af foreningens medlemmer forbi, både fra vores egne forening samt fra Aabenraa.


Det var lidt tungt med at skaffe medlemmer, men en enkelt smuttede da i nettet, så er det var hele arrangementet værd.


Vejret var rimeligt, ikke megen sol, men dog lunt så vi havde en dag i fritidsfiskernes hyggelige samvær.


Tak til Hans og Jørgen som var med til at vi fik en hyggelig dag.


Formand

Jørgen Bork.

Åleudsætning 2015

9000 ål sluppet fri


Repræsentanter fra lokale fritidsfiskerforeninger, og DTU aqua, satte tirsdag den 21. juli 2015 omkring 9000 stk. åleyngel ud, i Flensborg Fjord og i Nybøl Nor ved Gråsten.


Ålebestanden har siden 1990 været kraftig nedadgående, derfor har man i en række år udsat ål for at bevarer en stabil og bæredygtig ålebestand.

Det er midler fra salg af fisketegn, EU støtte og midler fra den danske stat, der finansierer udsætningen, som i år er på en 1/3 del mindre af tidligeres års udsætninger.


Tilbagegangen i ålebestanden har flere årsager, men i følge fritidsfiskerne er Skarven, også kaldet Ålekragen en af de væsentligste årsag til tilbagegangen.

Skarven har tidligere været næsten uddød i Danmark. Men efter Skarven blev fredet er bestanden eksploderet. Skarven ikke blot æder men beskadiger et ligeså stort et antal.

Flere af ålene der fanges bærer tydelige sår efter Skarvangreb siger fiskerne.


Ålene der er udsat fanges som glasål i franske floder, efter de er vandret ind fra Atlanterhavet.

Herfra sendes de til Danmark hvor de bliver opdrattet i bassiner.

Hver ål koster i gennemsnit 2 kr. at producerer, og vil i løbet af ca. et år være vokset til pæne stegeål.


Kun omkring  20 % af de ål der udsættes i de danske fravande genfanges i fiskerne.


Åleopdrættet  og udsætningerne betyder at ålebestanden igen er i fremgang i Danmark, selv om fremgangen er beskeden, siger Hans Bomberg fra Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening. 

Generalforsamling 2015

Ordinær Generalforsamling 2015

Fredag den 02. oktober 2015.


Der blev holdt et minuts stilhed for at mindes de medlemmer og familie samt venner som ikke er iblandt os mere. Æret være deres minde.


Foreningen var vært med gule ærter med tilbehør. Det var en lækker spise og 26 medlemmer inklusiv bestyrelsen havde fundet vej til dette traditionelle arrangement.

Efter indtagelse af de gule ærter blev generalforsamlingen holdt i god ro og orden efter dagsordenen.


Dagsorden:


01) Harry Lorentzen blev enstemmigt valgt som ordstyrer, som han beherskede til alles tilfredshed.


02) Generalforsamlingen var blevet annonceret igennem Dansk Fritidsfiskerforbunds Medlemsblad.


03) Formandens beretning blev hørt og godkendt.


04) Kassererens fremlægning af årets regnskab blev gennemgået, med få spørgsmål om teksten og som kassereren havde svar på. Derefter blev regnskabet godkendt.


05) Kontingent pr/medlem er 250,00 kr. på årsbasis. Fra og med næste regnskabsår vil kontingent stige med 25,00 kr. således at man skal betale 275,00 kr. pr/år. Dette blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte på generalforsamlingen, og stigningen skyldes stigende udgifter til bl.a. porto og indkøb af kontorartikler og etc.


06) Indkomne forslag: Bestyrelsen havde forslag om en vedtægtsændring, således at bestyrelsen blev reduceret fra 7 medlemmer til 5 medlemmer (§4). Dette skyldes at det bliver sværere at finde personer som ønsker at blive bestyrelsesmedlem, enten på grund af arbejde eller samvær med familie, eller noget helt tredje, det samme gælder for bestyrelsesmøder, der næsten altid kommer afbud fra en eller to bestyrelsesmedlemmer. Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte. Vedtægtsændringen træder i kraft den 02. oktober 2015.

Bestyrelsen blev bedt om en eventuel revidering af teksten i §8. Dette vil blive gjort og komme med som forslag til næste års generalforsamling.


07) Valg iflg. vedtægter: Formand Jørgen Bork blev genvalgt for 2 år. Sekretær Kornelia Laugesen ønskede ikke genvalg. Ejnar Albertsen blev valgt for 2 år.  Desværre havde vi 2 bestyrelsesmedlemmer som ikke ønskede at fortsætte, efter kun et år på posten som bestyrelsesmedlemmer, derfor måtte vi vælge 2 personer for eet år. Valgt blev Lars Nielsen og Viggo P. Jensen, som er på valg igen i 2016 sammen med Hans Bomberg. Konstituering bliver udført på førstkommende bestyrelsesmøde.

Suppleant Stig Andersen blev genvalgt, samt Harry Lorentzen og Poul Emil Schmidt genvalgt som revisorer.

Ny Revisor Suppleant blev Martin Priess.


08) Evt: Bødekurus starter den 22. oktober 2015 på Genner Skole. I løbet af kurset vil formanden prøve at lære kursisterne om hvordan man kan binde et knob og splejse et stykke reb, dette vil blive i samarbejde med vores tovholder Hans Peter. Bestyrelsen arbejder med enkelte arrangementer i 2016. Ligeledes vil bestyrelsen holde sig opdateret med hovedforeningen.


Bestyrelsen arbejder med evt. arrangementer i 2016.

Der skal lyde en tak til såvel bestyrelse og medlemmer som er med til at holde gang i vores forening. Samtidig en stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i deres periode i bestyrelsen.


Pbv. Jørgen Bork.

Indkøbstur Daconet 2015

Fælles indkøbstur til Daconet i Hvide Sande


Den 31. oktober 2015 gik turen til Hvide Sande. Børge Petersen var tovholder og havde arrangeret turen med bus for hhv. Als og Sundeved – Aabenraa og Omegns Fritidsfiskerforening samt Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening, i alt 48 personer.

Vi startede med at uddele smurte rundstykker til den medbragte kaffe, derefter var der en lodtrækning i bussen .

Hos Daconet blev vi budt velkommen, og vi fik rundstykker og kaffe, samt en lille ’en til ganen. Daconet havde mange gode tilbud og rabatter og købelysten var stor, og ved middagstid var der grillpølser m.m. til alle.

Daconet havde desuden sponsoreret et 4 dages ophold i en hytte på Hvide Sande Camping, som der blev trukket lod om.

Vi kørte derefter til redningsstationen i Hvide Sande, hvor Søren Larsen gav os et godt og yderst interessant indblik i arbejdet på redningsstationen. Alle syntes turen var vellykket, og vi blev opfordret til at gentage succesen.   


Hans Bomberg

Bøde-julefrokost 2015

Julefrokost


Den 10. december 2015 i tiden 18:00-22:00 blev der afholdt julefrokost i fælleslokalet på Genner Skole.

Der var alt godt fra havet og fra landet som hører en julefrokost til, og maden kom til at svømme på den ene eller anden måde. Otte af de ti personer som deltager i bødekurset var fremmødt med hver sin specielle ret, to personer var desværre ramt af influenza og måtte melde afbud. En rigtig hyggelig aften hvor mange emner om fritidsfiskeri og bødning blev vendt.

Det er dejligt at man kommer hinanden ved indenfor fritidsfiskeriet.


Formand

Jørgen Bork.