Arkiv 2022

 Set og sket 2022

Den 17 november startede vort bødekursus atter op på Genner skole

Da vor trofaste leder gennem flere år Hans Peter Hansen har valgt at stoppe, har vi været så heldige at få Robert Mætzke til at overtage til næste år.

Den 24 november gik turen sædvane tro til Daconet i Hvide Sande. Her blev vi ved ankomsten beværtet med kaffe og rundstykker, derefter blev der handlet, og Daconet havde igen mange gode tilbud til os.

Da alle havde kikket og handlet, var der gjort klar med burger og øl/vand til os, og snakken gik livligt.

Vi vendte derefter hjemad efter en hyggelig og god dag hos Daconet. 

Hans Bomberg

Billeder og referat fra årets generalforsamling

55E0C121-AC02-4EA9-A161-D7A0FC412C73_1_201_a
3D0EC60A-F368-4F0D-AE0A-E18EAA08A89D_1_201_a
937C87EB-F64A-4581-B10A-67C1B7FE7903_1_201_a
BF6ACC85-B00B-426C-A211-0399394118D8_1_201_a
2FD2872E-5447-4941-8F2E-B5C5B068D8C8_1_201_a
6FE316E2-4F31-4704-9990-AD197A3F30DF_1_201_a
A85369EA-94D7-4FCE-80E2-9CDAEED8B930_1_201_a
9A7FADBA-6D0B-4450-8956-D8F35715BF57_1_201_a
32ACF210-EA71-4F63-9F42-966626100F0F_1_201_a

Referat fra generalforsamling

fredag d. 28 oktober 2022

Læs hele referatet  HER

Læs formandens beretning HER

Åleudsætning 2022


Så var tiden atter inde til udsætning af åleyngel. Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening fik tildelt i alt 16.000stk., som blev leveret af Lyksvad Fiskefarm i Vamdrup.

Åleynglet var store og fine, så vi ser frem til at kunne fange gode ål om nogle år.

Udsætningen startede i område 6. Haderslev fjord, hvor vi fik tildelt 6.000 stk.  Udsætningsholdet bestod af Niels Gunnar Jensen og Peter Hoyer som også lagde båd til, 

Derefter gik turen til område 7, Als Nordøst ved Fynshav Lystbådehavn, hvor der blev udsat 10,000stk. Udsætningen blev her foretaget af Svend Åge Christensen og Allan Jensen, som også lagde båd til. Udsætningsholdene har rigtig gode erfaringer med bundforholdene, på de områder hvor ålene blev udsat. 

En dejlig dag sammen med gode kollegaer.  i ca.27 graders varme

  

Hans Bomberg    

Bødekurset 

Med Hans Peter Hansen, som den erfaren og dygtige instruktør, er bødekurset 21/22 blevet gennemført i sløjdlokalet på Genner Skole. Bødekurset startede som tidligere nævnt i efteråret 21 med besøg og indkøb af materialer ved Daconet i Hvide Sande, men desværre har der som bekendt været problemer med skibstransporterne fra Fjernøsten, og ikke alle nåede at få alle de bestilte materialer. Men de når nok at komme frem inden næste kursusstart, og ingen af vi 8 til 12 deltagere nåede at løbe tør for noget at arbejde med. 

Afslutningen på sæsonens bødekurset blev afholdt den 10 marts, hvor deltagernes bedre halvdel også var inviteret med. Menuen bestod af en sildemad med tilhørende snaps efterfulgt af højt belagt og velsmagende smørrebrød fra brugsen i Rødekro. 

Vi var 16 deltagere, som med applaus kunne takke Hans Peter for hans indsats, og ligeledes takke og overrække fru Conny en buket blomster for lånet af hendes mand.  Hans Peter lovede ved den lejlighed, og med accept af Conny,  at han godt vil tage den næste sæson med. 

Så kære medlemmer, husk til efteråret at møde op. Hans Peter har meget at lære fra sig og det er da sjovt og berigende at kunne ordne ens egne garn og ruser. 

Peter Højer og fru Bente fik også en tak og applaus for deres hjælp ved vinterfesten, og Hans Bomberg fik lejlighed til at overrække Bente en buket blomster. 

Formand

Hans Halskov  

Vinterfest

Efter vi i 2021, på grund af Corona-svøben, måtte aflyse vores ellers årlige og traditionsrige vinterfest, kunne vi atter fredag den 4 marts invitere til denne fornøjelige komsammen.  Vinterfesten blev som tidligere afholdt på  Restaurant Strandgården, som skabte de gode rammer og ikke mindst en rigtig god buffet.  Omkring 50 havde modtaget invitationen og tilmeldt sig, men desværre kom sygdom i vejen for flere så vi endte op med 43 glade deltagere.

Alle par medbringer en pakke til 100 kroner, som så bliver til gevinsterne, suppleret med lidt større pakker fra foreningen, i Bankospillet. 

Efter pausen med kaffe og kringle blev vinderne i det Amerikanske Lotteri afsløret, hvor gevinsterne var 36 meget fine sponsorgaver. Vi takker vore sponsorer mange gange. 

I samme forbindelse skal Hans Bomberg og frue have en stor tak for den kæmpe indsats det er at få sådan et arrangement til at løbe af stablen.  Peter Højer og fru Bente skal også have tak for den hjælp, som var uundværlig ved kontrol af kort og udlevering af alle gevinsterne.  

Sidst men ikke mindst skal her også lyde en stor tak til alle de medlemmer, pårørende og interesserede som støttede op og deltog i vinterfesten, og var med til at gøre det til en fornøjelig og minderig aften.  

Som vi selvfølgelig vil forsøge at gentage næste år.  Mød op.


Hans Halskov

In memoriam


Jørgen N Bork 

6 marts 2022 lagde Jørgen N Bork fra kaj for sidste gang. Efter 75 meget aktive år, hvoraf de fleste blev tilbragt på havet, nåede Jørgen til sit livs ende.  I over 40 år var det erhvervet som sømand og kaptajn, der trak Jørgen ud af huset i Årøsund, medens det i de sidste mange år var fritidsfiskeriet, som gjorde sig gældende.  Og ikke kun på havet var Jørgen aktiv.  Igennem mange år var Jørgen medlem, bl.a. som bestyrelsesformand, i vor forening, og var bestemt med til at sætte sit positive og gode præg på foreningens udvikling.   

Vi vil huske Jørgen som den inspirator og igangsætter som han var, og vi vil savne hans altid venlige og imødekomne facon, som ikke mindst gjorde sig gældende overfor nye medlemmer.

Foreningen deltog med forbundsfanen ved Jørgens bisættelse 11 marts i Øsby Kirke 


Æret være Jørgens minde 


Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening 

På bestyrelsens og medlemmernes vegne 

Hans Halskov, formand