Arkiv 2023

Set og sket 2023

Generalforsamling på Strandgården, Barsmark d. 3 november 2023


Næstformand Robert Mætzke bød velkommen til de 34 fremmødte medlemmer - herefter blev der holdt 1 min. stilhed for dem, som ikke længere er iblandt os. Så var der tid til de gule ærter med tilbehør, inden selve generalforsamlingen blev afholdt i vanlig god ro og orden. Kasserer Hans Bomberg oplæste årsberetningen og fremlagde årsregnskabet og nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt.


Efter en lille konstituerings-pause, blev den nye bestyrelse pressenteret og sluttelig blev der serveret kaffe og kringle som afslutning på en aften med en hyggelig og positiv stemning.
Den nye bestyrelse for Sønderjysk Fritidsfiskerforening 2023/2024 ses her

Åleudsætning 2023


Den 24 september skulle der igen udsættes åleyngel. Vi fik i alt tildelt 15000 stk fra Lyksvad Åleopdræt i Vamdrup. De 9000 stk blev udsat på Halk Grund ved hjælp af Peter Hoyer og Niels Gunnar Jensen, som også lagde båd til.

I Hejlsminde Bugt og Mosvig blev de sidste 6000 stk åleyngel udsat, her var det 

Svend Boisen og Poul Thomsen, som sejlede åleynglet ud. Vi havde besøg af fiskerikontrollen, som kontrollerede størrelse og vægt og de fandt alt i orden.


Hans.BBesøg på Ødis Åleopdræt 6 juli 2023


Den 6 juli om aftenen havde kasserer Hans Bomberg arrangeret et besøg for alle foreningens medlemmer på Lyksvad Fiskefarm i Ødis nær Kolding. Vi var lidt over en snes medlemmer, som var mødt op til en spændende og interessant aften. Mogens Larsen, som startede med åleopdræt i 1990, ledte os gennem produktions-faciliteterne af både Ål og Stør, og gav efterfølgende over en kop kaffe med tilhørende wienerbrød, et fyldigt indblik i Åleopdræt. 

Åleopdræt tog sin begyndelse i Danmark i start af 80’erne og toppede i nullerne med op imod 100 store og små ålefarme.  I Lyksvad Fiskefarm producerede man i mange år omkring 250 ton ål, hvoraf hovedparten blev eksporteret til konsum i størrelsen op til 600 gram, 2-4 år gamle.  I dag er der kun 2 ålefarme tilbage i Danmark og i Ødis har man valgt kun at opdrætte til udsætning – altså ål der typisk er under opdræt i knapt et halvt år. 

Glasål til opdræt kommer fra floderne langs den europæiske vestkyst, men efter ålen kom på den såkaldte rødliste, har der været mange restriktioner, og selv om det er forbudt bliver omkring 100 ton glasål årligt eksporteret til bl.a. Kina. Den væsentligste årsag til den europæiske åls tilbagegang er ifølge Mogens Larsen, at der er så mange forhindringer i form af bl.a. dæmninger o.l. i de europæiske floder, at glasålene ofte bliver forhindret i at nå højere op i flod- og å-systemerne til deres normale levesteder, og går i stedet til grunde inden de når at udvikle sig. 

Vi fik også et lille indblik i produktionen af Stør, som selvfølgelig opdrættets med det hovedformål at producere kaviar, men størens kød bliver også solgt til konsum.  

   Alt i alt en lærerig og interessant aften og vi takker Mogens Larsen for at åbne dørene for os, og for at give os et spændende indblik i såvel åle- og støropdræt, som i de politiske og biologiske forhold omkring Ål generelt.  

Formand 

Hans Halskov 

Sønderjysk Fritidsfiskerforening

VINTERFEST/BANKOSPIL


Vort første arrangement, efter fusionen mellem Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening og Als Sundeved Fritidsfiskerforening med efterfølgende navneskift til Sønderjysk Fritidsfiskerforening, var den traditionsrige vinterfest som løb af stablen 3 marts 2023. Som også tidligere blev vinterfesten afholdt på Restaurant Strandgården, som igen skabte de gode rammer og ikke mindst en rigtig god buffet.  

Vi var omkring 60 glade deltagere, hvor hvert par havde medbragt en pakke til en værdi af omkring 100 kroner, som sammen med foreningens noget større pakker blev til gevinster i bankospillet.  

Efter pausen med kaffe og kringle blev vinderne i det Amerikanske Lotteri afsløret, hvor gevinsterne var 40 meget fine sponsorgaver. Vi takker vore sponsorer mange gange, og henviser til vor hjemmeside, hvor sponsorernes logoer er listet.

Sidst men ikke mindst skal her også lyde en stor tak til alle de medlemmer, pårørende og interesserede, som støttede op og deltog i vinterfesten, og var med til at gøre det til en fornøjelig og minderig aften.  

En aften vi selvfølgelig vil forsøge at gentage næste år.  Mød op.


På vegne af bestyrelsen 

Formand 

Hans Halskov


Sønderjysk Fritidsfiskerforening - Bødekurset 22/23 


Med Hans Peter Hansen, som den erfaren og dygtige instruktør, og i år godt assisteret af Robert Mætzke, er bødekurset 22/23 blevet gennemført i sløjdlokalet på Genner Skole. Bødekurset startede som tidligere nævnt i efteråret 22 med besøg og indkøb af materialer ved Daconet i Hvide Sande. Flere havde indkøbt materialer til fremstilling af åleruser, men desværre som vi jo alle ved blev der bekendtgjort et totalt stop for ålefiskeri i saltvand for hele 2023, hvilket afholdt nogle fra at fremstille deres egne ruser.  Vi håber vel alle på at dette stop kun er midlertidig


Afslutningen på sæsonens bødekursus blev afholdt den 9 marts, hvor deltagernes bedre halvdel også var inviteret med. Menuen bestod af en sildemad med tilhørende snaps efterfulgt af højt belagt og velsmagende smørrebrød fra Løvbjerg i Aabenraa. 

Hans Peter havde allerede sidste år meddelt at denne sæson ville blive hans sidste, og under stor applaus kunne kassere Hans Bomberg overrække Hans Peter en lille erkendtlig for hans indsats, ligesom han kunne overrække fru Conny en buket blomster for lånet af hendes mand. 

Robert, som jo har været assistent i den forløbne sæson men overtager instruktørrollen fra næste, modtog også en lille erkendtlighed ligesom fru Mette modtog en buket blomster. 


Så kære medlemmer, husk til efteråret at møde op. Robert har også meget at lære fra sig og det er da sjovt og berigende at kunne ordne ens egne garn og ruser.  Og ellers er aftnerne med bødekurset jo også stedet, hvor man blot kan mødes til en snak om stort og småt omkring vor fælles interesse, fiskeriet. 


På vegne af bestyrelsen 

Formand 

Hans Halskov

Fusion i det Sønderjyske


På vegne af bestyrelse og medlemmer i Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening byder vi alle medlemmer fra    Als Sundeved Fritidsfiskerforening hjertelig velkommen.

 

Efter 2 ordinære og 2 ekstraordinære generalforsamlinger er vi nu forenet i én forening med navnet               Sønderjysk Fritidsfiskerforening, der vil varetage vore nu over 200 medlemmers interesse for fritidsfisker.


2 bestyrelsesmedlemmer fra NSF, Arne Lorenzen og Per Benzon, har valgt at trække sig, og det gav plads til 2 bestyrelsesmedlemmer fra ASF, nemlig Karin Bjerre og Finn Tækker Johannsen. Vi takker Per og Arne for deres gode arbejde i foreningen og byder Finn og Karin velkommen.

 

På vegne af bestyrelsen ønsker vi alle et Godt og spændende Nytår 

Kasserer                               Formand

Hans Bomberg                      Hans Halskov