Arkiv 2017

Arkiv 2017

Julefrokost i Syklubben Nedgarn & Ruser

Den 14-Dec-2017 blev der afholdt julefrokost for kursisterne i Syklubben i fælleslokalet på Genner Skole.

16 kursister deltog i en vellykket julefrokost med alt godt fra havet og ikke mindst fra markerne og stalden med en god nedskylning.

Der var stor optimisme blandt deltagere med hensyn til fritidsfiskeriets fremtid og fællesskab, og derfor også fremstilling af nye redskaber.

Formand

Jørgen Bork.

Efter opstart af bødekursus torsdag den 2 november 2017 på Genner Skole blev kursisterne enige om en fællestur til Daconet i Hvide Sande.

Der blev handlet af ind af materialer til vinterens bødekursus, og derefter blev vi beværtet med sandwich med øl og vand samt kaffe.

Ndr-Sdj-Fritidsfiskerforeningens medlemmer bliver altid godt modtaget og godt beværtet.

Stor tak til Jess & og ansatte hos Daconet.

Pbv.

Formand Jørgen Bork.

Uddrag af Referat fra Generalforsamlingen den 27 Oktober – 2017


40 medlemmer havde fundet vej til årets ordinære generalforsamling, og det er bestyrelsen stolte af, så føler vi at vores arbejde bliver værdsat. Formanden bød velkommen til de fremmødte medlemmer og særligt til       Kim Bork Matthiessen som var inviteret. Bork Matthiessen som er Instruktør for SejlSikkert.

Efter Kim havde fortalt om sikkerhed til søs gik vi over til den ordinære generalforsamling.


Som ordstyrer blev Harry Lorentzen enstemmigt valgt.


To stemmetæller blev valgt: Tom Bay og Poul Emil Schmidt.


Generalforsamlingen var blevet annonceret i medlemsbladet.


Formanden fremlagde årets beretning som blev godkendt af de fremmødte.


Kassereren fremlagde foreningens reviderede årsregnskab som blev godkendt af de fremmødte.


Ingen ændring i kontingent, der fortsættes med 275 kr./år.


Forslag fra Kasserer Hans Bomberg om omdeling af medlemskort, som i fremtiden vil blive sendt pr. e-mail til de medlemmer som er på nettet, og kan indbetale via Netbank og MobilPay. Dette forslag blev enstemmigt vedtaget, og vil i det næste regnskabsår blive implementeret til indbetaling af kontingent.


På valg var: Jørgen Bork som modtog genvalg samt Ejnar Albertsen som ikke ønskede genvalg.                 Josh Bieling-Hansen blev valgt. Tak til Ejnar for hans indsats i bestyrelsen og velkommen til Josh i bestyrelsen.       


Suppleant og Revisorer som vælges hvert år, blev genvalgt.

 

Bestyrelsen ser således ud:


Formand Jørgen Bork.  Næstformand Peter Højer.

Kasserer Hans Bomberg.  Sekretær Josh Bieling-Hansen.

Bestyrelsesmedlem Tommy Kristensen.  Suppleant Stig Andersen.

Pbv

Formand Jørgen Bork

Værftsdag på Kalvø 2017


Søndag d.20 august 2017 deltog Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening på værftsdagen på Kalvø.


Vi havde en stand med gamle og nye fiskeredskaber , og folk kunne få diverse brochurer. Der var fuld gang i krabbevæddeløbet , som Harry stod for, det tiltrak både små og store. I en lille bod havde vi levende ål og krabber, som som folk kunne kikke på. Vi var heldige at kunne erhverve 3 nye medlemmer den dag.

Vi var desværre uheldige med vejret, det regnede det meste af tiden men trods det var vores stand godt besøgt, fra bestyrelsen deltog Peter Højer, Tommi Christensen


Hans Bomberg.

Onsdag d,9 august var der igen tid for åle udsætning. Vi havde fået 15000 stk åleyngel tildelt.


I Als Augustenborg Fjord blev der sat 9000 åleyngel ud. Udsætningsholdet bestod af Henning Bjerre Johansen og Orla Frandsen.


I Hejlsminde blev der sat 6000 åleyngel ud. Udsætningsholdet bestod af Svend Boysen og Aage Erbs.

Åleynglet var helt ok, og udsætningen forløb planmæssigt . Ålene blev leveret af Royal Danish Fish Hirtshals.

Se Sønderborg Ugeavis d.15.august


Hans Bomberg

Virksomhedsbesøg hos ”Fighter Wing” i Skrydstrup.


Den 15-06-2017 var 36 medlemmer på virksomhedsbesøg hos ”Fighter Wing” i Skrydstrup.

Vi blev beværtet med kaffe og kage ved ankomsten, og derefter blev vi vist rundt, først til helikopteren og derefter til F16 fly.

Brian Jensen var vores guide, og han var en fantastisk fortæller og havde megen stor viden om både helikopteren og F16 fly.

Vi fik rigtig stort indblik i, hvordan besætningen på en helikopter arbejder og fungerer både til lands og til vands, så det var en kæmpe øjenåbner for deltagerne, og bare for at nævne én ting som Brian pointerede, var at man altid skal være iført redningsvest når man er ude på vandet, uanset formålet med sejlturen. Hvis ulykken skulle være ude, så er chancerne for overlevelse meget større hvis man er iført redningsvest. Vi fik også fortalt hvordan en F16 pilot manøvrere rundt med sit fly, både under øvelse og i krig. Det er umuligt at udpensle alle informationer her, men det kan varmt anbefales andre foreninger arrangere et virksomhedsbesøg hos ”Fighter Wing” eller noget lignende som kan forbindes med redning til søs.

Jeg vil gerne sige tak til Senior Sergent Brian Jensen, for hans måde at modtage os og fortælle de 36 fremmødte medlemmer, hvordan man skal forholde sig i tilfælde af en nødsituation og redning med helikopter.


Med fritidsfiskerhilsen.

Formand for Ndr-Sdj-Fritidsfiskerforening.

Jørgen Bork

Afslutning Bødekursus

Torsdag d.16-03- 2017 blev der afholdt afslutning på vinterens bødekursus som sædvanlig på Genner skole. Ægtefælderne var denne aften inviteret med, det var hyggeligt og snakken gik lystigt.

Der var bestilt smørrebrød fra Brugsen i Rødekro, det var rigtig lækkert, og aftenen sluttede af med kaffe og skønne kager, som tre af deltagerne havde bagt.

En stor tak til Hans Peter, der igen denne sæson har været vores instruktør i vodbinding og reparation af ruser og garn. Hans Peter lovede heldigvis at tage en sæson mere.

Vi havde også en aften, hvor Jørgen lærte os de forskellige knob. Vi var i alt 14 personer denne sæson, hvor der blev syet en del og snakken gik som sædvanligt lystigt.

Håber at se jer alle igen i Genner til efteråret. På vegne af kursisterne Hans Bomberg

Vinterfest 2017


Fredag den 03-Marts-2017 havde Ndr-Sdj-Fritidsfiskerforening arrangeret årets vinterfest på Strandgården, Loddenhøj.

Der var 53 deltagere, og det var fantastisk godt. Sidste år var vi 47 deltager, det er fremgang i år.

Stor tilfredshed med dette fremmøde og alle havde taget det gode humør med.

Maden var i verdensklasse, det var lækkerier til alles ganer, og det takker vi værtsparret Helle & Michael for.

Traditionen tro blev der spillet ”pot” om medbragte pakker. Ligeledes var der mange flotte gevinster til amerikansk lotteri både sponsoreret og indkøbte. Det giver bestyrelsen energi og mod til at vi vil fortsætte med dette arrangement i tiden fremover, selvom det koster lidt benarbejde.

Det er glædeligt at se at æresmedlemmer også finder vej til vinterfesten.

Kæmpestor tak til alle vores sponsorer.

Et af foreningens motto er: Støt Vores Sponsorer De Støtter Os.

Navne på sponsorer vil være at finde på vores hjemmeside.

Tak til både det fremmødte publikum samt personale på Strandgården, Loddenhøj.

Stor tak til bestyrelsen, og deres bedre halvdele, som er med til at bakke op om foreningens arrangementer.

Med disse ord vil jeg gerne ønske alle fritidsfiskere i det ganske land en god og fangstrig sommer.


Jørgen Bork

Fmd. Ndr-Sdj-Fritidsfiskerforening.