Arkiv 2018

Juleafslutning bødekursus 2018


Den 13-12-2018 holdt vi i bødekurset vor årlige juleafslutning i Fælleslokalet på Genner skole.

Bordet blev festlig dækket, og i år fik vi maden udefra, den kom fra Superbrugsen i Rødekro.


Julefrokosten bestod af alt fra sild til risalamande, og igen i år var det Stig Andersen der løb med mandelgaven. Efter et par hyggelige timer og fyldte maver kunne vi atter vende hjemad.

Der deltog i alt 16 personer.


Hans Bomberg

Ndr-Sdj-Fritidsfiskerforening.


Bødekurset blev skudt i gang i november måned, og denne sæson er vi 18 deltagere som reparerer brugte redskaber eller er i gang med at fremstille nye redskaber.


Den 23-11-2018 blev der arrangeret en fællestur til Hvide Sande i private biler med eller uden pitstop.

Ved ankomst hos Daconet, blev vi beværtet med kaffe og kringle. Der blev handlet ind på livet løs, så alle kunne få redskaber med hjem til sæsonens syning. Alle kursister blev igen beværtet inden hjemturen fra Hvide Sande med burgere samt en øl, vand og kaffe.

19 kursister deltog i besøget hos Daconet, der var både nye kursister og gengangere og jeg føler vi har en god opbakning fra alle deltagere.

Der skal lyde en stor tak til Jess og Tom hos Daconet, som giver os en god service.


Med Fritidsfiskerhilsen fra Formanden.

Opstart bødekursus 2018

Generalforsamling på Strandgården, Loddenhøjvej 149, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa

Fredag den 26-Okt-2018. kl. 18:00.


Uddrag af referat fra årets ordinære generalforsamling:


32 medlemmer var der fremmødt, og formanden bød velkommen til de fremmødte, hvoraf der også var nye medlemmer iblandt.

Der blev holdt et minuts stilhed, for de mennesker som ikke er iblandt os mere, det være sig familie, venner og bekendte.

Derefter blev de gule ærter sat til livs med god appetit, og en lille renser til halsen.   


Harry Lorentzen blev valgt som ordstyrer.


Generalforsamling var korrekt varslet i henhold til vedtægter. Se Medlemsblad samt Hjemmeside.


Formandens beretning blev godkendt.


Kassereren fremlagde regnskabet som blev godkendt.


Kontingent forblev uændret.


Ingen indkomne forslag.


På valg iflg. Vedtægter:

Stig Andersen indtrådte i bestyrelsen og Peter Højer udtrådt af bestyrelsen.

Hans Bomberg modtog genvalg.

Tommy Kristensen modtog genvalg.

Per Benzon indtrådte i bestyrelsen for eet år og Josh Bieling-Hansen udtrådt af bestyrelsen.

Svend Kramer modtog valg som suppleant til bestyrelsen. 

Harry Lorentzen modtog genvalg som revisor.

Poul Emil Schmidt modtog genvalg som revisor.

Martin Priess modtog genvalg som revisorrepræsentant.

Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer og velkommen til nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.


Der er i det forløbne år ikke indkommet nogen forslag om vedtægtsændringer, ej heller havde bestyrelsen forslag om vedtægtsændringer.


Med fritidsfiskerhilsen

Formand Jørgen Bork.

Torsdag d.23 august var der igen i år tid for åleudsætning.

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfisker forening blev tildelt i alt 15000 stk åleyngel fordelt så Kolding fjord fik 6000 stk og Aabenraa fjord fik  9000 stk.

Ålene kom Lyksvad Fiskefarm A/S i Vamdrup, der i år leverede udsætnings ål til hele landet. Det er blevet sådan at leverandøren  selv underetter fiskerikontrollen  angående udsætnings sted  , kontrollen kom og var med hele vejen rundt den dag, her i det sønderjyske område. Fiskerikontrollen tilså og vejede ålene der var store og fine.

Åleynglet blev godkendt til udsætning, som straks blev udført.

Hans Bomberg

Afslutning på bødekursus.


Den 15 marts blev sæsonen for bødekursus afsluttet på Genner Skole.

24 personer havde fundet vej til fælleslokalet, hvor der blev startet med en sildemad og lidt klart væske til.

Derefter sejlede velsmagende smørrebrød ind på ganen af deltagerne og afsluttet med ostemadder.

Et veloplagt publikum sørgede for god stemning og der blev snakket på kryds og tværs og mangen en historie fortalt om fiskeri fra flere steder i vores skønne Danmark.

Stor tak til Hans Peter for hans gode måde at undervise på, og vi satser på en sæson mere med at bøde brugte redskaber og fremstilling af nye redskaber til fritidsfiskeriet.

Også stor tak til kursisterne, som møder op med godt humør og friske historier om dagligdagen indenfor fritidsfiskeriet.

Med forårets fritidsfiskerhilsen

Formanden.

”Vinterfest” 2018


Fredag den 02-Marts-2018 havde Ndr-Sdj-Fritidsfiskerforening arrangeret årets vinterfest på Strandgården, Loddenhøj.

Der var 62 deltagere, og det var rekorden i min tid som formand. Sidste år var vi 53 deltager, det er igen fremgang i 2018.

Stor tilfredshed med dette fremmøde og alle havde taget appetitten og det gode humør med. Der blev serveret det lækkerier til alles tilfredshed, og det takker vi værtsparret Helle & Michael for.

Traditionen tro blev der spillet ”pot” om medbragte pakker. I pausen blev der serveret kaffe og kringle, og amerikansk lotteri blev udtrukket.

Det giver lidt benarbejde til bestyrelsen, og med det fremmøde gør vi det gerne igen til næste år.

Dejligt at se at der også var mødt æresmedlemmer op.


Navne på sponsorer vil være at finde på vores hjemmeside.


Stor tak til både det fremmødte publikum samt personale på Strandgården, Loddenhøj.

Stor tak til bestyrelsen, og deres bedre halvdele, som er med til at bakke op om foreningens arrangementer.

Med disse ord vil jeg gerne ønske alle fritidsfiskere i det ganske land en god og fangstrig sommer.


Jørgen Bork

Fmd. Ndr-Sdj-Fritidsfiskerforening.