Arkiv 2019

Arkiv 2019

Referat fra ekstraordinær generalforsamling


Torsdag den 19/12-2019 kl 19:00 på Genner Skole, fælleslokalet

Dagsordenen var:

Valg af bestyrelsesmedlem samt suppleant til bestyrelsen.


Der var fremmødt 16 medlemmer til den ekstraordinære generalforsamling.

Hans Bomberg bød velkommen og foreslog Harry Lorentzen som ordstyrer.


Harry redegjorde kort om årsagen til at der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling,

nemlig det, at der ikke i nuværende bestyrelse kunne findes en formandskandidat.

Harry fortalte også om bestyrelsens forslag, om at Tommy Kristensen udtrådte af bestyrelsen for i stedet for at blive suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Børge Pedersen som nyt bestyrelsesmedlem.


Der var ingen indvendinger mod forlaget og dette var dermed vedtaget. Her efter var generalforsamlingen færdig.
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således:


Formand: Børge Pedersen

Næstformand: Svend Kramer

Kasserer: Hans Bomberg
Sekretær: Per Benzon

Bestyrelsesmedlem: Arne Lorenzen


På vegne af foreningen

Bestyrelsen

Juleafslutning 2019


Torsdag den 12 december holdt deltagerne i bødekurset deres årlige juleafslutning. Som noget nyt i år fik vi maden udefra, Hans Peter Hansen havde bestilt juleplatter hos Superbrugsen i Rødekro, og maden var rigtig lækker. Snakken gik lystigt med gode fiske historier og vittigheder under vejs. Vi har i år fire  nye medlemmer som deltager i bødekurset, og de deltog også i julefrokosten.


PBV.

Kasserer Hans Bomberg 

Indkøbstur til Daconet 2019


Tirsdag den.11 november gik turen atter mod Daconet i Hvide Sande

Da vi kom derop stod kaffen klar, og efter livlig handel bød Daconet på en  lækker sandwich og drikkevare.

Daconet har altid gode tilbud klar til os, og vi får god vejledning og svar på spørgsmål.

Vi var 15 kursister af sted i egne biler.


Pbv.

Kasserer Hans Bomberg 

Fredag den 11 okt. 2019 kl. 18:00 afholdt Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening

Generalforsamling


Der var fremmødt 41 medlemmer, og formanden bød velkommen til de fremmødte, hvoraf der også var nye medlemmer iblandt.

Der blev holdt et minuts stilhed for de mennesker, som ikke er iblandt os mere, det være sig familie, venner og bekendte.

Thomas Hansen fra Fiskeristyrelsen blev budt velkommen og deltog i indtagningen af ”Gule Ærter”


Efter de ”gule ærter” var sejlet ned i maven med en eller anden form for skyller, lagde bestyrelsen ud med at lade medlemmerne stille relevante spørgsmål til Fiskerikontrollør Thomas Hansen. Spørgelysten var stor, og alle fik gode og relevante svar. Jeg fik indtryk af, at de mange gode svar er medvirkende til mindre ulovligt fiskeri. Eller sagt på en anden måde, mange er ikke bevidst om at man begår noget ulovligt, fordi man selv er forpligtiget til at holde sig opdateret med bekendtgørelser.

Med fritidsfiskerhilsen 

Jørgen Bork 

Efter otte år som formand takkede formand Jørgen Bork af.

Vi takker Jørgen for hans store indsats i foreningen og ønsker ham god vind fremover.


Fritidsfiskerhilsen

Kasserer

Hans Bomberg

I august var der atter tid til åleudsætning.


Tirsdag den 20. august blev der udsat  11000  stk. åleyngel  fra Kalvø Havn, hvor Henry Nielsen fra Øster Løgum  lagde båd til og hjalp med udsætningen.   

Onsdag den 21. august blev der udsat 7000 stk. åleyngel  fra Trelde Næs , hvor Ernst Lundberg fra Fredericia lagde båd til og hjalp med udsætningen. Vi havde denne dag besøg af havbiolog Bjarne Christensen, som deltog i udsætningen og fortalte ivrigt om miljøet i hav og bælt. Åleynglet var igen i år rigtig fine, de blev leveret af Lyksvad Fiskefarm A/S fra Vamdrup. 

Vi havde besøg af de forskellige lokale aviser, hvor man dagen efter kunne se deres indlæg fra udsætningen.


Hans Bomberg   

Bødekursus afslutning 2018-19

Torsdag d.21 marts var der afslutning på vinterens bødekursus. Damerne var denne aften inviteret med og vi var i alt 27 personer. Vi fik lækkert smørrebrød som blev leveret af Rita og Arne fra Marsk Pølser, snakken gik lystigt og alle hyggede sig . Hans Peter blev takket for god indsats som bødekursets instruktør og tovholder, og han lovede at fortsætte igen til efteråret. Connie fik en buket blomster som en plaster på såret for at undvære manden når han underviste os om torsdagen.

Vi var 18 kursister tilmeldt, og fremmødet har været rigtig godt i løbet af vinteren.

Kasserer

Hans Bomberg

Fredag den 08-Marts-2019 havde Ndr-Sdj-Fritidsfiskerforening arrangeret årets vinterfest på Strandgården, Loddenhøj.

Der var fremmødt 60 deltagere, ingen forskel fra 2018 og bestyrelsen var glade for at se så mange medlemmer med påhæng eller en fritidsfiskerkollega som mødte op med god appetit og stor spilleglæde.

Menuen bestod af en forret med rejer og hovedretten var buffet, samt kaffe og kringle i pausen, til alles tilfredshed, og det takker vi værtsparret Helle & Michael for.

Traditionen tro blev der spillet ”pot” om medbragte pakker, og amerikansk lotteri blev udloddet i pausen.

Det holder bestyrelsen i gang med at arrangere, og med det fremmøde gør vi det gerne igen til næste år.

Samtidigt er vi også glade for at se at der var æresmedlemmer som deltog i festen.

Navne på sponsorer vil være at finde på vores hjemmeside.

STØT VORES SPONSORER DE STØTTER OS.


Stor tak til det fremmødte publikum samt stor tak til bestyrelsen, og deres bedre halvdele, som er med til at hjælpe og bakke op om foreningens arrangementer.


Med disse ord vil jeg gerne ønske alle fritidsfiskere i det ganske land en god og fangstrig sommer.


Jørgen Bork

Fmd. Ndr-Sdj-Fritidsfiskerforening.

Vodbindningskursus 2019


Hver torsdag aften på Genner skole er vi en flok fritidsfiskere samlet til vodbindning. Der bliver syet flydegarn , bundsættegarn samt ruser i forskellige størrelser, og er der gået hul i ruserne lærer vi at sy nye masker i, alt imedens verdenssituationen bliver drøftet og sat på plads, snakken går lystig og der bliver fortalt grumme fiskerhistorier.

Hans Peter Hansen som er vor mange årige instruktør leder disse aftener med stor iver.

Sejlsikker/Bødekursus


Torsdag d.21-02-2019 havde vi på vores vodbindingskursus  inviteret  Sejl Sikker instruktør Kim Bork Mathiesen fra Als. Kim fortalte om og viste os vigtigheden af at redningsvesten er i orden, han var yderst interessant og spændende at høre på, og alle havde fået en lærerig aften.