Arkiv 2020/21

Referat fra vinterfesten 2020


Fredag den 6. marts 2020 mødtes 54 festklædte og veloplagte medlemmer og ledsagere til en hyggelig festaften på Standgården ved Barsmark.


Hans Bomberg tog imod og sikrede at alle var tilmeldt og havde betalt for deltagelse.

Anne og Rita solgte henholdsvis lodder til Amerikansk lotteri, der blev igen udsolgt, ligesom der blev solgt mange spillekort til lottospillet. Enkelte havde deres egne lottokort med og betalte så for at få lov at bruge dem.

Der var til begge spil rigtig mange gode og flotte præmier, leveret af mange sponsorer og alle deltagerne havde en præmie med til lottospillet. Tidligere havde man en med for hver deltager, men i år var det besluttet at par havde en præmie med af dobbelt værdi. Han opfordrede til at man støttede sponsorerne som støttede foreningen.


Formand Børge bød velkommen, og takkede sin forgænger Jørgen Bork for at have afleveret en forening i toptrimmet stand. Han så frem til og håbede at han selv kunne få et lige så godt samarbejde og hjælp af bestyrelsen som Jørgen har haft.


Maden var igen rigtig god og rigelig, den var anrettet som buffet. For at undgå skub og pletter på tøjet, blev man kaldt frem bord for bord.


Alt gik godt og problemfrit, på nær at det var formandens debut som opråber, så det skulle lige spilles ind.


Vi glæder os til at mødes igen næste år.


Børge Pedersen

Formand

Åleudsætning 2020

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening fik 17.000 stk. åleyngel tildelt til udsætning. Ålene blev leveret af Lyksvad  Åleopdræt Vamdrup.  10 000 stk. blev d.27.-08. udsat ved Hejsager strand, hvor jeg fik hjælp af Peter Højer og Martin Priess som lagde båd til. Ved Vejle Fjord g blev der d.28.-08. udsat 7000 stk . Her fik jeg hjælp af amatørfiskere Kurt Hansen og  skipper Villy Aagård, som lagde båd til. Åleynglet var fint og sundt, så om nogle år kan vi se frem til, at der kan ligge fine ål på vor tallerken.


Hans Bomberg 

Billeder fra årets åleudsætning. Den øverste serie er fra udsætningen ved Hejsager Strand, hvor der blev udsat 10.000 ål. Nederste serie er fra Vejle Fjord, hvor Hans sammen med Vejle Amatørfiskerforening udsatte 7.000 ål.

Åleudsætning 2021


Så var tiden atter inde til udsætning af åleyngel. Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening fik tildelt i alt 38.000stk., som blev leveret af Lyksvad Fiskefarm i Vamdrup.

Åleynglet var store og fine, så vi ser frem til at kunne fange gode ål om nogle år.

Udsætningen startede i område 6. Årøsund hvor vi fik tildelt 15.000 stk.  Udsætningsholdet bestod af Niels Gunnar Jensen, som også lagde båd til, desuden deltog Peter Hoyer og Freddy Rist.

Derefter gik turen til område 7, Egernsund, Flensborg Fjord, her blev 13.000 stk.  udsat . Udsætningen blev her fordelt i to både, Tim Bennetsen og Johan Gregersen lagde båd til, og de havde også et par hjælpere med.

Til sidst gik turen til område 7 Sønderborg Bugt, hvor 10.000 stk. blev udsat. Her lagde Hans Markussen båd til,  og jeg hjalp ham med udsætningen.

En dejlig dag sammen med gode kollegaer.  i ca.30 graders varme

       

Hans Bomberg

Generalforsamling 2021

Referat af den ordinær Generalforsamling den.29 oktober 2021


Der var fremmødt 28 medlemmer, der var også nye medlemmer iblandt.

Kasserer Hans Bomberg bød velkommen og indledte med at mindes dem, som ikke var iblandt os længere.

Så var der tid til at nyde de gode gule ærter med alt tilbehør, de var som sædvanligt i høj klasse.

Efter de gule ærter var blevet sat til livs, blev der serveret kaffe med hjemmebagt kringle.

Harry Lorenzen blev derefter udnævnt som æresmedlem for et langt og trofast arbejde, først som formand her i vores lokal forening over en årrække, samtidig var han formand i Dansk Fritidsfiskerforbunds hovedafdeling.


Ordinær Generalforsamling.


Valg af dirigent:                 Bestyrelsen havde foreslået Harry Lorenzen 

Harry konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet i medlemsbladet Hjemmesiden samt på E-mail.


Årsberetningen:        Blev læst af bestyrelsesmedlem Arne Lorenzen, da formanden utidigt valgte at udtræde af foreningen og Fritidsfiskerforbundet.


I 2020 har der grundet corona situationen ikke været afholdt generalforsamling.

I 2019-2020 har der været afholdt bødekursus på Genner skole ved Hans Peter Hansen,

Kursuset har været aflyst i 2020-2021 grundet corona . I marts 2020 blev der afholdt den årlige vinterfest på Strandgården, som vanligt var det en fin aften med mange fine gevinster og en rigtig god tilslutning.

Nyt tiltag angående den kollektive dødsulykkesforsikring, er at man nu kan forsikre ægtefæller, samlever, børn og børnebørn. Det koster 50kr pr person årligt, tilmelding sker til kassereren.

Beretningen blev godkendt uden kommentar.


Kassereren: Fremlagde årsregnskabet 2019- 2020 og 2020-2021, som blev godkendt uden bemærkninger. 

Kontingent:      Årskontingent uændret 275kr

 

Indkommende forslag: Omformulering /ændring af vedtægter blev godkendt.


Valg ifølge vedtægter:

 • Børge Pedersen (udtrådt)
 • Svend Kramer (udtrådt)
 • Hans Bomberg (modtager genvalg)
 • Per Benzon (modtager genvalg)
 • Arne Lorenzen (modtager genvalg)
 • Tommy Kristensen (modtager ikke genvalg)
 • Nye bestyrelsesmedlemmer skal vælges.
 • Forslag fra bestyrelsen:   
 • Hans Halskov og Niels Gunnar Jensen
 • Revisor Harry Lorenzen (modtager genvalg)
 • Revisor Poul Emil Schmidt (modtager ikke genvalg)
 • Martin Priess modtager valget som revisor
 • Revisor supplant Birgit Friedrich blev nyvalgt

Eventuelt.

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

 • Formand: Hans Halskov                     
 • Næstformand: Arne Lorenzen
 • Kasserer: Hans Bomberg
 • Sekretær: Per Benzon
 • Bestyrelsesmedlem: Niels Gunnar Jensen


Med fritidsfiskerhilsen

Referent

Hans Bomberg