Bent Wissing

Mindeord

Bent Wissing

Bent Wissing


Vores forhenværende formand, Bent Wissing sov ind mandag den 9. februar 2015.

Vi har mistet et ”Æresmedlem” og ”Initiativtager” til mange gode tiltag.

Udover at Bent Wissing for mange år siden, det var hos vore kollegaer, - har været landsformand for Dansk Amatørfiskerforening! Her blev han valgt på landsmødet den 21. november 1987.

Han var landsformand indtil november 1993, hvor han blev afløst af,- for nylig afdøde Egon Nielsen som vi kendte som lokalformand i vores forbund.


Ligeledes har Bent Wissing også været medstifter af Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening!   Her blev Bent valgt ind som den første formand i foreningens regi.

Vi er mange der husker Bent Wissing for, - at han var en stor forkæmper for at fritidsfiskerne kunne

beholde deres rettigheder til at sejle ud på vandet for at fange fisk.  Ligeledes deltog han med iver i udsætning af fiskeyngel, - til fælles glæde i det rekreative fiskeri.

Med den ildhu Bent havde i sindet, var man aldrig i tvivl om hans intentioner.

Bent Wissing deltog til det sidste i foreningens arrangementer og var altid god for nye ideer og tiltag.


Bent Wissing vil blive savnet i vores midte i vores forening.


Æret være Bent’s Minde


Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening

På bestyrelsens og medlemmernes vegne

Jørgen Bork, formand