Jørgen Boisen

Mindeord


Jørgen Boisen


Et af vore trofaste og få æresmedlemmer Jørgen Boisen døde den 27. februar 2020,

Jørgen var medstifter af Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening for 35 år siden og var i mange år aktiv som bestyrelsesmedlem, hvor han beklædte flere poster.

Han var en ivrig fritidsfisker lige indtil de sidste år, hvor kræfterne ikke slog til. Fiskeriet har til det sidste haft hans store opmærksomhed og han deltog i foreningens arrangementer til det sidste.

Jørgen var en forkæmper for vore rettigheder til at kunne udfolde vor hobby.

Med baggrund i hans mange årig engagement og som den gode ven han var, blev han udnævnt til æresmedlem  

Foreningen deltog med forbundsfanen ved hans bisættelse 

Æret være hans minde.


På bestyrelsens vegne

Formand

Børge Pedersen