Jørgen N. Bork

In memoriam


Jørgen N Bork 

6 marts 2022 lagde Jørgen N Bork fra kaj for sidste gang. Efter 75 meget aktive år, hvoraf de fleste blev tilbragt på havet, nåede Jørgen til sit livs ende.  I over 40 år var det erhvervet som sømand og kaptajn, der trak Jørgen ud af huset i Årøsund, medens det i de sidste mange år var fritidsfiskeriet, som gjorde sig gældende.  Og ikke kun på havet var Jørgen aktiv.  Igennem mange år var Jørgen medlem, bl.a. som bestyrelsesformand, i vor forening, og var bestemt med til at sætte sit positive og gode præg på foreningens udvikling.   

Vi vil huske Jørgen som den inspirator og igangsætter som han var, og vi vil savne hans altid venlige og imødekomne facon, som ikke mindst gjorde sig gældende overfor nye medlemmer.

Foreningen deltog med forbundsfanen ved Jørgens bisættelse 11 marts i Øsby Kirke 


Æret være Jørgens minde 


Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening 

På bestyrelsens og medlemmernes vegne 

Hans Halskov, formand