Ove Christian Hadberg

In memorandum 


Ove Christian. Hadberg

Et af vore trofaste og få æresmedlemmer Ove Christian. Hadberg blev bisat den 17. februar 2021,

Ove var medstifter af Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening for 36 år siden og var i mange år aktiv som bestyrelsesmedlem, hvor han beklædte flere poster.

Han var en ivrig fritidsfisker. Han og hustruen boede i mange år, indtil for 2 år siden med udsigt til vandet ved Diernæs bugt, hvor han havde sin jolle liggende, altid klar til at tage ud for at sætte garn eller bjærge dem igen. Det har givet utallige fangster som har glædet familien. Foruden at fiske var han også en ivrig jæger. 

Fiskeriet har til det sidste haft hans store opmærksomhed og han deltog i foreningens arrangementer til det sidste.

Ove var en forkæmper for vore rettigheder til at kunne udfolde vor hobby.

Med baggrund i hans mange årig engagement bl.a. som medstifter af foreningen Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskeforening og som den gode ven han var, blev han efter 25 år udnævnt til æresmedlem

Foreningen deltog med forbundsfanen ved hans bisættelse fra Vilstrup kirke.


Æret være hans minde.


Børge Pedersen

Formand